Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Laatste berichten

Superkoeien, insecten of kweekvlees
Door de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de vraag naar dierlijke eiwitten voor consumptie de komende 40 jaar verdubbelen. Het verder intensiveren van de veehouderij lijkt een..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Hoe ga je om met vreemden
Ondernemen kent geen grenzen en daardoor nemen de interculturele interacties toe. Tegenwoordig hebben managers en andere professionals dan ook 'Global Management Competencies' nodig om effectief te..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Spierziekte ALS volgt wegennet hersenen
Spierziekte ALS blijkt zich in de hersenen te verspreiden via het `wegennet', zenuwbanen die informatie van het ene naar het andere hersengebied vervoeren. Het werpt nieuw licht op de slecht..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Onderzoek naar betere tool voor zonnepanelen
De Universiteit Utrecht ontwikkelt samen met , Ecofys en KEMA een nieuwe tool om de opbrengst van zonnestroom uit PV installaties (zonnepanelen) te voorspellen. De voorspelling moet nauwkeuriger..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Meting reizigersstromen via de mobiel
Spoorbeheerder ProRail gaat de reizigerstromen op station Groningen acht weken lang meten via de mobiele telefoons van reizigers. Met deze gegevens worden de voorkeuren voor looproutes van reizigers..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Regenwater moet beter benut worden
"Steeds diepere waterputten slaan om lokaal voedsel te kunnen verbouwen, is niet duurzaam", stelt Petra Hellegers, hoogleraar Waterbeheer aan Wageningen University. "In landen waar water schaars is,..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Screen risicogroepen bij Q-koortsuitbraak
Bij een eventuele nieuwe Q-koortsuitbraak moeten mensen in het uitbraakgebied met een hoog risico op chronische Q-koorts preventief onderzocht worden. Zo'n vroege opsporing kan ernstige complicaties..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ijskappen Canada zullen steeds sneller smelten
De ijskappen van Canada zullen de komende eeuwen steeds sneller afsmelten. Aan het einde van deze eeuw kan al 20% van het ijs verdwenen zijn. Dat zou een extra zeespiegelstijging van 3,5 cm..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Meer TBC in Vietnam dan gedacht
Tuberculose (tbc) komt in Vietnam vaker voor dan gedacht. Dat concludeert Binh Hoa Nguyen na het eerste grote nationale onderzoek naar de longziekte in Vietnam. ..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws
Hoe verhoud populisme zich tot democratie
Tim Houwen probeert in zijn proefschrift vanuit politiek-filosofisch perspectief tot een verheldering te komen van het begrip `populisme' en de verhouding van populisme tot democratie. Houwen koos..
10 jaar geleden via Actueel Nieuws