Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Integraal Huisvestingsplan voor scholen

Datum: woensdag 14 november 2012

Bron: Actueel Nieuws

14 november 2012 -

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum legt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2013-2020 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het IHP geeft inzicht in de ontwikkelingen en (on)mogelijkheden die nodig zijn om in de nabije en de iets verdere toekomst al het 
onderwijs binnen de gemeente van kwalitatief optimale huisvesting te kunnen (blijven) voorzien. Naar verwachting behandelt de commissie Inwoners op maandag 3 december het IHP. De vaststelling van het IHP door de gemeenteraad staat gepland voor de raadsvergadering van woensdag 19 december. 

Toekomstbestendig 
Begin 2012 heeft de gemeenteraad een ambitieuze beleidsnota Onderwijshuisvesting vastgesteld. Daarin zijn verschillende landelijke en lokale ontwikkelingen meegenomen. In vervolg daarop is, in overleg met de schoolbesturen, het IHP opgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn de wettelijke kaders en 
beleidskaders zoals die nu gelden, de huidige status van alle schoolgebouwen in de gemeente en de meest recente leerlingprognoses. Op basis van al die informatie is gezocht naar optimalisering van de onderwijshuisvesting per dorpskern. In het IHP is ook opgenomen dat de schoolgebouwen worden 
aangepakt om het binnenklimaat zoveel mogelijk te verbeteren. 

Dat heeft ertoe geleid dat voor de dorpen een voorkeursscenario is opgesteld: 

o in Wolfheze wordt de enige aanwezige school opgeknapt; 
o in Oosterbeek wordt voor de BOL extra onderwijsruimte gerealiseerd door aanpassingen in het gebouw van de Radar aan de Wijnand van Arnhemweg; 
o Doorwerth krijgt gefaseerd een integraal kindcentrum in het dorp. 

Voor Renkum/Heelsum is nog geen scenario opgenomen. In verband met de voorziene krimp enerzijds en de geplande nieuwbouw anderzijds vindt, in overleg met de schoolbesturen, verder onderzoek plaats naar de integrale (on)mogelijkheden voor deze dorpen. 

Dit IHP bewerkstelligt dat de onderwijshuisvesting in alle dorpskernen toekomstbestendig aangepast kan worden.


© Nieuwsbank    

actueel, actueel nieuws, nieuws, Actueel Nieuws 030, dagelijks nieuws, nieuws actueel, Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
3 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
5 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
6 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
6 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
7 jaar geleden via Ikvergelijk.nu