Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Integraal Huisvestingsplan voor scholen

Datum: woensdag 14 november 2012

Bron: Actueel Nieuws

14 november 2012 -

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum legt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2013-2020 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het IHP geeft inzicht in de ontwikkelingen en (on)mogelijkheden die nodig zijn om in de nabije en de iets verdere toekomst al het 
onderwijs binnen de gemeente van kwalitatief optimale huisvesting te kunnen (blijven) voorzien. Naar verwachting behandelt de commissie Inwoners op maandag 3 december het IHP. De vaststelling van het IHP door de gemeenteraad staat gepland voor de raadsvergadering van woensdag 19 december. 

Toekomstbestendig 
Begin 2012 heeft de gemeenteraad een ambitieuze beleidsnota Onderwijshuisvesting vastgesteld. Daarin zijn verschillende landelijke en lokale ontwikkelingen meegenomen. In vervolg daarop is, in overleg met de schoolbesturen, het IHP opgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn de wettelijke kaders en 
beleidskaders zoals die nu gelden, de huidige status van alle schoolgebouwen in de gemeente en de meest recente leerlingprognoses. Op basis van al die informatie is gezocht naar optimalisering van de onderwijshuisvesting per dorpskern. In het IHP is ook opgenomen dat de schoolgebouwen worden 
aangepakt om het binnenklimaat zoveel mogelijk te verbeteren. 

Dat heeft ertoe geleid dat voor de dorpen een voorkeursscenario is opgesteld: 

o in Wolfheze wordt de enige aanwezige school opgeknapt; 
o in Oosterbeek wordt voor de BOL extra onderwijsruimte gerealiseerd door aanpassingen in het gebouw van de Radar aan de Wijnand van Arnhemweg; 
o Doorwerth krijgt gefaseerd een integraal kindcentrum in het dorp. 

Voor Renkum/Heelsum is nog geen scenario opgenomen. In verband met de voorziene krimp enerzijds en de geplande nieuwbouw anderzijds vindt, in overleg met de schoolbesturen, verder onderzoek plaats naar de integrale (on)mogelijkheden voor deze dorpen. 

Dit IHP bewerkstelligt dat de onderwijshuisvesting in alle dorpskernen toekomstbestendig aangepast kan worden.


© Nieuwsbank    

actueel, actueel nieuws, nieuws, Actueel Nieuws 030, dagelijks nieuws, nieuws actueel, Novisource staat voor overname van OPDION Services
Novisource is in een vergevorderd stadium met de aandeelhouders van OPDION Services B.V. (OPDION)..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Burgemeester geeft startschot cursus Erfgoed Utrecht
Utrecht, 24 februari ..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Derde uur bewegingsonderwijs onhaalbaar en onbetaalbaar
Het kost honderden miljoenen euro’s om alle leerlingen in het primair onderwijs..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Winstgroei BK ingenieurs in 2016 en goede vooruitzichten 2017
27 februari 2017 - BK ingenieurs boekte in 2016 een positief resultaat. De winst kwam uit op..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Denk ggz stopt na aanhoudende klachten over politieke beweging
GGZ Friesland stopt met het gebruik van de merknaam Denk en de domeinnaam www.denk.nl. De Friese..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
26e RBT Nieuwegein
Het RBT Nieuwegein een initiatief van de badmintonverenigingen BAD'87 en de R.B.C.N. uit..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Eerste praktijktest autonoom rijden van Nissan in Europa
Een autonoom rijdend prototype van Nissan is vandaag ten doop gehouden in het oosten van Londen...
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Care Autoschade Zaandam naar Martin Schilder Groep
9 februari 2017 - De activiteiten van Care Autoschade Alkmaar en Zaandam zijn overgenomen door het..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Meierijstad kiest voor vernieuwend Greenwheels concept
- Twaalf Volkswagens up! als dienstauto voor 600 gemeentemedewerkers - Volledig ontzorgd..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
start experimenten met directe hulp bij gasschade
Vereniging Eigen Huis heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders vandaag..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws