Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Vereniging Eigen Huis: zaag de nieuwe bouwwet in tweeën

Datum: maandag 23 januari 2017

Bron: Actueel Nieuws

Nederland , 23 januari 2017 -

Minister Blok wil dat de kwaliteit in de bouw omhoog gaat. Daar is Vereniging Eigen Huis het daar van harte mee eens. De vereniging is echter bang dat het wetsvoorstel dat vandaag in de Tweede Kamer besproken wordt een stap te snel gaat. De minister stelt voor om het bouwtoezicht over te laten aan private controleurs. Dat wordt een ingewikkeld systeem, waarbij een heel nieuwe sector wordt opgetuigd. Bij alle experimenten die hiermee zijn uitgevoerd bleek dat de kwaliteit er op achteruit gaat terwijl de kosten hoog of onduidelijk waren. Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: "We hopen dat de Kamer gaat voor snelheid én zorgvuldigheid en regelt wat goed is en de andere elementen in de ijskast zet". Naast de omstreden stelselwijziging regelt het wetsvoorstel namelijk ook dat aannemers veel makkelijker door consumenten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten die ze maken. Dit onderdeel ziet Vereniging Eigen Huis het liefst zo snel mogelijk in de wet verankerd.

Snelle invoer van aansprakelijkheid en 'as built' nodig

Volgens de huidige wet is de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die de consument bij de oplevering over het hoofd heeft gezien. In het wetsvoorstel is de aannemer ook aansprakelijk voor gebreken die niet door de consument bij de oplevering zijn ontdekt. Daarmee krijgt ook de aannemer een belang bij het vermijden van opleveringsgebreken en het leveren van goed en deugdelijk werk.
De vereniging vindt het uitstekend om niet alleen in de planfase te toetsen aan de bouwregels, maar de toetsing uit te breiden naar wat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Te vaak blijkt in de praktijk dat er straffeloos wordt afgeweken van de verleende vergunning. Dit levert grote en vaak verborgen risico's op voor de bouwkwaliteit. Ook dit onderdeel van het wetsontwerp verdient snelle invoering.

Te vroeg voor stelselwijziging

Het deel van het wetsontwerp over de stelselwijziging moet wat de vereniging betreft nog in de ijskast. Rob Mulder: "de stelselwijziging nu doorzetten is een sprong in het diepe, in de wetenschap dat er tot nu toe geen water in het zwembad zat, en zonder te controleren of dat inmiddels wel het geval is." Invoering van een nieuw stelsel van private kwaliteitsborging moet in de praktijk leiden tot verbetering van de kwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Die tijd is nog lang niet gekomen, vindt Vereniging Eigen Huis. Terwijl de minister toezegde dat de stelselwijziging van publiek naar privaat bouwtoezicht fasegewijs zal worden ingevoerd, wijzen tot nu toe alle signalen de verkeerde kant op. Experimenten laten stuk voor stuk onbekende hoge kosten zien en problemen bij de kwaliteitscontrole. Soms werden bij een gemeentelijke schaduwcontrole zelfs zulke essentiële gebreken ontdekt dat de bouw moest worden stilgelegd. Dat juist de pilots al zo zorgelijk verlopen voorspelt weinig goeds voor de consument. De betrokken bouwers waren hier zeer gemotiveerd, en dat is niet een beeld dat de vereniging bij de sector als geheel ziet.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de consument beschermd moet worden als de aannemer niet voor zijn aansprakelijkheid voor gebreken kan of wil opdraaien. Daarom zou de aannemer verplicht moeten worden om zekerheid te stellen of te verzekeren, inclusief passende sanctie op het nalaten daarvan. Dat gaat dus verder dan de voorgestelde informatieplicht over de verzekering van de aannemer. Ook ziet de vereniging kwetsbaarheden in de voorgestelde 5-procent regeling, die bedoeld is als stok achter de deur voor herstel van gebreken. Aanscherping zou ook daar de positie van consumenten kunnen verbeteren.

http://www.eigenhuis.nl


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
3 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
5 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
5 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
6 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
6 jaar geleden via Ikvergelijk.nu