Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Onderzoek explosieven en archeologie

Datum: dinsdag 11 juni 2013

Bron: Actueel Nieuws

11 juni 2013 -

Waterschap Peel en Maasvallei gaat in samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken eind juni 2013 bij de dijken in Ottersum, Heijen en Middelaar maatregelen uitvoeren om te zorgen dat de dijken voldoende stabiliteit hebben. Op bepaalde stukken van de dijken in deze plaatsen kan "piping" (kanaalvorming onder de dijk door) optreden, wat de dijk instabiel kan maken. Voordat het waterschap aan het werk kan gaan met de uitvoering van de maatregelen, hebben er explosieven- en archeologieonderzoeken plaatsgevonden. Bij de onderzoeken zijn zowel munitieresten als archeologische vondsten gevonden.

Munitieresten bij explosievenonderzoek

Bij het explosievenonderzoek is een groot aantal munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen, waaronder meerdere exemplaren die niet zijn afgegaan ("blindgangers"). De grootste granaat die is gevonden, was maar liefst 12 centimeter dik en 70 centimeter lang. De gevonden munitieartikelen zijn vakkundig en veilig verwijderd en inmiddels vernietigd door de EOD-D. Het ging in totaal om 85 explosieven. Het gebied is nu veilig voor de aannemer om eind juni te kunnen starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

explosieven 3 intranet 200Archeologische vondsten bij veldonderzoek

Tijdens het archeologisch veldonderzoek in Ottersum en Heijen zijn verschillende vondsten aangetroffen. In Ottersum is een zone gevonden met een beperkt aantal sporen uit onder meer de prehistorie en de Nieuwe tijd. Waarschijnlijk gaat het hier om sporen van activiteiten die zich aan de rand of direct buiten een nederzetting situeren. Op een andere plek in Ottersum zijn veel sporen van een woonerf uit de gevorderde IJzertijd (ca. 400 - 200 voor Chr.) gevonden. Sommige sporen zijn resten van graanopslagschuurtjes en mogelijk een huisplattegrond die voor het grootste deel onder de dijk ligt. Bij deze plek is ook vuursteen en aardewerk gevonden. Deze hebben een (midden)- neolitische component. De andere vondsten in Ottersum vertegenwoordigen onder andere de vroege fase van de Bronstijd en de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. In Heijen zijn ook sporen gevonden. Er is nog niet bekend uit welke tijd deze stammen. Archeologisch gezien was het een interessant gebied gezien de vondsten en grondsporen die er zijn aangetroffen. Het gebied is nu ook wat betreft archeologie vrij gegeven, zodat het Waterschap kan gaan starten met de uitvoering eind juni.

Planning en uitvoering

Het definitieve projectplan en de verleende vergunningen zijn op 23 mei 2013 goedgekeurd door de Provincie Limburg. Ze liggen nu nog een keer gezamenlijk ter visie van 30 mei tot en met 10 juli 2013. Belanghebbenden kunnen dan eventueel een beroep indienen als ze het niet eens zijn met het plan en/of de vergunningen. De Provincie Limburg cooerdineert deze tweede ter visie legging. De Raad van State behandelt eventuele beroepen. De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting eind juni 2013 en is naar verwachting in oktober 2013 klaar voordat het hoogwaterseizoen
begint.

Piping

Piping is een verschijnsel dat kan optreden bij hoog water wanneer er water onder de dijk doorstroomt. Dit water kan gronddeeltjes zoals zand meenemen waardoor een kanaaltje (een "pipe") ontstaat. De dijk wordt hierdoor instabiel. Piping treedt op op plaatsen waar het achterland (gebied binnen de dijk) relatief laag ligt, de dijk relatief hoog is en er van nature geen of onvoldoende klei aanwezig is in het voorland (gebied tussen het water en de dijk). Het waterschap heeft door berekeningen en veldonderzoek aan kunnen tonen dat dit het geval is bij delen van de waterkering in Ottersum, Heijen en Middelaar.

Bron: Nieuwsbank


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
1 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
3 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
4 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
4 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
5 jaar geleden via Ikvergelijk.nu