Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

CVZ adviseert de minister over lage ziektelast

Datum: zaterdag 27 april 2013

Bron: Actueel Nieuws

27 april 2013 -

Op verzoek van minister Schippers van VWS heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een overzicht gepubliceerd met aandoeningen, hun ziektelast en de kosten van de bijbehorende zorg. De minister wil deze rapportage mogelijk gebruiken om te bezuinigen op het basispakket, door aandoeningen met een lage ziektelast niet langer te vergoeden. De CG-Raad, NPCF, Platform VG en platform GGz vinden dat erg onverstandig, maar het CVZ zelf heeft ook zijn bedenkingen.

Het rapport van CVZ is een volgende stap in een verkenning van VWS of het criterium lage ziektelast een geschikte basis kan zijn voor het nemen van pakketmaatregelen. In de CVZ-rapportage zijn de kosten en de ziektelast in beeld gebracht van uiteenlopende ziektebeelden, zoals griep, longontsteking, (acute) urineweginfecties, ADHD en gehoorstoornissen.

Het CVZ zegt daarmee overigens niet dat behandeling van deze aandoeningen uit het basispakket moet. Sterker nog, het CVZ adviseert de minister om eerst de maatschappelijke en medische consequenties van een eventuele pakketverkleining in kaart te laten brengen. "Het is goed mogelijk dat zo'n nadere beoordeling leidt tot een advies om van een beperking van de aanspraak af te zien."

Overleg met veldpartijen
De minister is ook met 'veldpartijen', waaronder de genoemde PG-organisaties, in gesprek over de invulling van bezuinigingen op het basispakket per 1 januari 2015. Volgens het regeerakkoord moeten bezuinigingen op het pakket 1,5 miljard euro opleveren. De minister wil de voorstellen van de veldpartijen uiterlijk 1 september te ontvangen. Op basis van die voorstellen en de rapporten van het CVZ zal zij in het voorjaar van 2014 een beslissing nemen over wijzigingen in het basispakket. Daarom onthoudt zij zich op dit moment van een standpuntbepaling over bijgevoegde CVZ-rapportage.

Standpunt PG-organisaties
De PG-organisaties hebben in een eerste overleg met de minister benadrukt dat een bezuiniging van 1,5 miljard op het pakket de toegang en betaalbaarheid van zorg onder druk zet. Pakketvoorstellen pakken bovendien de werkelijke oorzaken van de kostenstijging in de zorg niet aan. Meer dan nu het geval is zal gestuurd moeten worden op de kwaliteit van zorg en het terugdringen van ondoelmatigheden. Dit kan door uit te gaan van het principe van stepped care: goedkoop waar het kan, duur waar het moet.

Ook zal kritisch gekeken moeten worden naar de grote verschillen die er bestaan tussen zorgaanbieders in het soort en aantal behandelingen en tarieven die hiervoor berekend worden. Meer nadruk op de eerstelijns zorg en de mogelijkheden om overaanbod in bepaalde sectoren terug te dringen zijn wat ons betreft een belangrijke inbreng in het gesprek met de minister.

Bedenkingen ziektelast benadering
De PG-organisaties benadrukken dat pakketbeheer op basis van het beginsel ziektelast niet bijdraagt aan het realiseren van goed pakketbeheer. Wij verwachten dat de ziektelast benadering binnen het pakket op termijn kan leiden tot een kostenverhogend effect door uitgesteld medisch handelen of 'upcoding'. Daarnaast zijn er vraagtekens te zetten bij de methode van het bepalen van de ziektelast, met name voor mensen die meerdere aandoeningen hebben. Tenslotte: de betekenis van het begrip ziektelast is zeer relatief wanneer maatschappelijke effecten, zoals bijvoorbeeld die op sociale contacten of arbeidsparticipatie, niet mee worden gewogen.

Bron: Nieuwsbank


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
1 maand geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
1 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
2 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
3 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
3 jaar geleden via Ikvergelijk.nu