Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Meer registraties slachtoffers mensenhandel

Datum: vrijdag 12 april 2013

Bron: Actueel Nieuws

12 april 2013 -

Steeds meer slachtoffers in beeld dankzij samenwerking met ketenpartners In 2012 ontving CoMensha 1.711 meldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Dat is een stijging van 40% ten opzichte van 2011 (1.222 aanmeldingen). Ook in 2012 hebben de meeste (25%) van de bij CoMensha gemelde slachtoffers de Nederlandse nationaliteit. Het aantal meldingen van vrouwen dat mogelijk slachtoffer van uitbuiting is in de prostitutie, is in 2012 fors gestegen (64%). CoMensha ontving in dit kader 1177 meldingen in 2012. In 2011 ging het om 716 vrouwen. De stijging van het totale aantal slachtoffers in 2012 wordt vooral veroorzaakt door de vele aanmeldingen van de Koninklijke Marechaussee (KMar). In 2012 is een kwart van de meldingen afkomstig van de KMar. Bij alle meldingen gaat het om mensen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Bij mensenhandel bevinden de slachtoffers zich in zeer kwetsbare en onveilige situaties.

Voorzitter Martin Sitalsing: "Tot de kerntaken van CoMensha behoren het registreren van mogelijke slachtoffers van mensenhandel en het zoeken en vinden van opvang. Door goede registratiegegevens beschikbaar te stellen en dankzij een steeds nauwere samenwerking met ketenpartners als Justitie, politie en de KMar, komen ook steeds meer slachtoffers in beeld. Omdat het beeld van slachtoffers steeds duidelijker wordt komt er ook meer aandacht voor de zorg en opvang die slachtoffers van mensenhandel heel hard nodig hebben. Dit zijn positieve ontwikkelingen die ook het gevolg zijn van de intensivering van de aanpak van mensenhandel. Aan de andere kant hebben we met elkaar nog een weg te gaan. We hebben nog maar het topje van de ijsberg boven water zoals ook de Nationaal Rapporteur mensenhandel constateerde. Een uitbreiding van de meldplicht vinden wij dan ook noodzakelijk. CoMensha kan dan de komende jaren - in samenwerking met alle partijen - alle slachtoffers in beeld krijgen en hen ook altijd adequate opvang en zorg bieden."

Er blijft een grote vraag naar opvang
Het aantal verzoeken om opvang blijft hoog. CoMensha heeft in 2012 voor 274 clienten opvang gezocht ten opzichte van 280 in 2011. Niet alle bij CoMensha aangemelde mogelijke slachtoffers van mensenhandel hebben behoefte aan opvang. Sommigen kiezen ervoor om bij familie of vrienden te gaan wonen, anderen hebben een eigen woning of gaan terug naar het land van herkomst. Er zijn 113 clienten geplaatst in de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM) en voor 95 clienten is bemiddeld in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Er zijn maatregelen getroffen om de doorstroming van slachtoffers uit de eerste opvang naar bijvoorbeeld huisvesting te verbeteren. In 2012 hebben de eerste clienten onder de nieuwe regeling een eigen woning toegewezen gekregen.

Meer zicht op totaal aantal slachtoffers in de opvang
CoMensha zet in op het verkrijgen van meer zicht op het totaal aantal slachtoffers in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. In 2012 bevonden zich 447 slachtoffers op enig moment in de vrouwen- of maatschappelijke opvang. Hierbij zitten ook clienten die al voor 2012 bij CoMensha zijn aangemeld. Het Amsterdams Cooerdinatiepunt Mensenhandel (ACM) en Fier Fryslan vingen de meeste slachtoffers op, respectievelijk 147 en 144. Daarnaast maken veel slachtoffers van mensenhandel gebruik van ambulante hulpverlening. CoMensha heeft het aantal clienten geinventariseerd dat in 2012 van enige vorm van ambulante hulpverlening gebruik heeft gemaakt. Het resultaat is dat 798 slachtoffers in 2012 (ongeacht het jaar waarin zij werden aangemeld) gebruik hebben gemaakt van ambulante hulpverlening. Uit deze cijfers kunnen vooralsnog geen conclusies worden getrokken, aangezien hier sprake is van een momentopname en er mogelijk nog sprake is van dubbelingen in deze cijfers.

Meeste vrouwen uitgebuit in de prostitutie, meeste mannen in de land- en tuinbouw
Het aantal vrouwelijke slachtoffers dat in de prostitutie wordt uitgebuit is veel hoger dan het aantal vrouwelijke slachtoffers dat in overige sectoren wordt uitgebuit. Het aantal meldingen van vrouwelijk slachtoffers die in de prostitutie worden uitgebuit, is in 2012 fors gestegen. CoMensha heeft in dit kader in 2012 1177 meldingen ontvangen. In 2011 ging het om 716 vrouwen. Mannen worden vooral buiten de prostitutiesector uitgebuit. CoMensha ontving in totaal 172 meldingen van mannelijke slachtoffers van mensenhandel in 2012. Waarvan 37 in de prostitutie en 123 in overige sectoren, waaronder in land- en tuinbouw, schoonmaak etc.

Bron: Nieuwsbank
Filmbron: RTV Oost


Actueel Nieuws Nederland

Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
1 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
2 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
3 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
4 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
4 jaar geleden via Ikvergelijk.nu