Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Consultatiebureaus VitrasCMD succesvol

Datum: woensdag 19 december 2012

Bron: Actueel Nieuws

19 december 2012 -

Jeugdarts erkend als verwijzer in polisvoorwaarden ziektekostenverzekeraars

Proef met rechtstreeks verwijzen naar specialisten door consultatiebureaus VitrasCMD succesvol

(provincie Utrecht) – VitrasCMD is tevreden over de proef waarin door de jeugdartsen van het consultatiebureau kinderen rechtstreeks kunnen worden verwezen naar specialisten in de ziekenhuizen. Het is klantvriendelijker voor ouders en voorkomt onnodige vertraging. Tot en met 2011 gingen alle verwezen kinderen eerst langs de huisarts. Steeds meer ziektekostenverzekeraars erkennen de jeugdarts als verwijzer in hun polisvoorwaarden.

Als eerste jeugdgezondheidszorgorganisatie in de provincie Utrecht is VitrasCMD gestart met de proef ‘rechtstreeks verwijzen’. De jeugdartsen van de consultatiebureaus verwijzen kinderen sinds januari 2012 bij drie indicaties direct naar de medische specialisten in de ziekenhuizen. Het gaat om oogafwijkingen, heupdysplasie bij baby´s en een afwijkende lengtegroei. Als bijvoorbeeld de ogentest op het consultatiebureau onvoldoende blijkt te zijn, gaat het kind nu direct naar de oogarts. In de loop van 2013 zullen de verwijsredenen geleidelijk aan verder worden uitgebreid. Ouders hoeven niet onnodig een extra vrije dag te plannen om eerst langs de huisarts te gaan. De nieuwe werkwijze ontlast de huisarts en past in de professionalisering van de jeugdgezondheidszorg met goed opgeleide jeugdartsen.

Contact met de huisarts van belang

Als de huisarts geen aanvullende diagnostiek en/of behandeling kan verrichten, wordt het kind rechtstreeks naar de specialist verwezen. De huisarts wordt altijd op de hoogte gehouden van de verwijzing en krijgt een kopie van de verwijsbrief. In sommige gevallen zal de jeugdarts eerst met de huisarts overleggen voordat tot verwijzing wordt overgegaan. Voor indicaties waarbij de huisarts wel verder onderzoek kan verrichten en/of een behandeling kan instellen, wordt nog steeds naar de huisarts verwezen. De nieuwe werkwijze bevordert de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en de huisartsen en specialisten.

Jeugdarts wordt erkende verwijzer

Veel zorgverzekeraars in de regio van VitrasCMD hebben de jeugdarts reeds als verwijzer in de polisvoorwaarden opgenomen. Hiertoe behoort vanaf 2013 ook Agis Achmea, de grootste zorgverzekeraar in het werkgebied van VitrasCMD.

VitrasCMD leeft, denkt en werkt mee

VitrasCMD biedt al ruim 50 jaar zorg, hulp- en dienstverlening. In de vorm van verzorging en verpleging thuis, aanvullende gemaksdiensten en cursussen, consultatiebureau, hulpmiddelen als bedden, rolstoelen, krukken en klossen. Ondersteuning bij sociale, psychische of financiële problemen is mogelijk via maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. VitrasCMD – in bezit van het kwaliteitskeurmerk HKZ - blijft werken aan de verbetering van de hulp aan haar cliënten. Zo heeft VitrasCMD deelgenomen aan het ontwikkelprogramma In voor Zorg! Verder is VitrasCMD kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. 


Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
10 maanden geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
1 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
2 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
2 jaar geleden via Ikvergelijk.nu
De feiten over de criminaliteit bij de politie
ANN - Als we de DS de Sentor moeten geloven, dan heeft de gemeente Deventer een stap gezet om te..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws