Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Problemen bestuur voedselbank IJsselstein

Datum: vrijdag 30 november 2012

Bron: Actueel Nieuws

30 november 2012 -

Dit artikel komt uit een forum van de voedselbank Ijsselstein en is letterlijk overgenomen. Daarin wordt het weerwoord gegeven over een artikel dat geschreven is over de oude voorzitter Bertus Hoenselaar. 

Felle beschuldigingen aan adres bestuurders

IJsselstein- Het Voedseldepot IJsselstein heeft donderdag voor het laatst voedsel uitgedeeld.
Daarbij kwamen veel emoties los. De kritiek op bestuurslid Bertus Hoenselaar wordt luider. Volgens voormalige bestuursleden en vrijwilligers draaide het bij Hoenselaar om willekeur en financiële ondoorzichtigheid.

(commentaar)
Welke voormalige bestuursleden? De heren waren ad interim, zijn NOOIT als bestuurder ingeschreven geweest bij de KvK. En financiëel hadden we niets te verbergen, als er een vrijwilligers vergadering was, lagen de afschriften van de bank voor iedereen ter inzage op tafel.


Hoenselaar gaf eerder deze week aan na zes jaar te willen stoppen met de voedselbank, omdat er vanuit de overkoepelende Voedselbank Rotterdam kritiek op hem was over een eigen bijdrage voor de pakketten.

(commentaar)
Er was inderdaad kritiek over een eigen bijdrage vanuit Rotterdam, ECHTER vroegen wij GEEN eigen bijdrage voor de pakketten, deze waren ter aller tijden GRATIS, maar omdat wij hebben uitgelegd aan de klanten dat wij een electrarekening ontvingen van Provides waarin gesteld werd dat de Stichting Voedseldepot IJsselstein voor het gehele pand de electrarekening moest betalen ondanks dat hier nog twee andere gebruikers inzitten te weten de bewonersgroep Kasteelkwartier en Sam Sam een gemeentelijke reintegratie organisatie welke beide subsidie ontvangen terwijl de Voedselbank afhankelijk is van giften en donaties van bedrijven en particulieren welke door de crisis momenteel uitblijven, is een bedrag van € 500,00 per maand wel erg veel en met een restantbetaling aan de huisbaas voor de electra tot eind van het jaar was er nog bijna 5000,00 euro op de rekening, dus een volledige rekening voor 2013 konden we niet meer voldoen en we hebben ook nog kosten aan wegenbelasting, verzekeringen en brandstof waarop de klanten ZELF spontaan aanboden om elke week een kleine donatie te geven in onze electrakosten. Uit Rotterdam was ene Gert Schut als woordvoerder (secretaris van de Regio Rotterdam waar wij onder vallen) langs geweest om te praten over de donatie door de klanten, echter toen ik (Bertus) na enkele opmerking boos naar een leverancier ging om producten te halen gaf hij de opmerking aan mijn vrouw “ik hoop dat hij het niet aan zijn hart krijgt” en even later in het gesprek met Leny en de Secretaris Marcel was zijn opmerking dat het beter was voor de Stichting dat Bertus uit het bestuur gaat omdat hij de storende factor is in het geheel. Deze raad heeft Bertus dus opgevolgd maar dit betekende wel het einde van de Voedselbank daar zonder Bertus geen producten meer gehaald konden worden omdat NIEMAND van de vrijwilligers deze dagelijkse taak op zich wil (kan) nemen.


Oud-bestuursleden en oud-vrijwilligers denken echter dat de positie van Hoenselaar onhoudbaar was geworden. Johan(59), die in 2011 startte als vrijwilliger, heeft een uitgesproken mening. “Bertus gedroeg zich als God zelf. Hij screende wie er voedselhulp kreeg en bepaalde wat iemand kreeg. Ook hield hij het beste voor zichzelf en weigerde hij inzage in zijn boekhouding.” “Bovendien vroeg hij geld aan mensen die het amper of niet konden betalen. Een schande, want het gebeurde over de rug van arme mensen. Veel oud-vrijwilligers denken er zo over.”

(commentaar)
Een Johan(59) hebben we nog nooit als vrijwilliger gehad, vermoedelijk is dit ene Joop Balk geweest die enige tijd als klusjesman werkzaam is geweest en nooit vrijwilliger, als we nieuwe kleding hadden en de vrijwilligers mochten achteraf nadat de klanten hiervan hadden mogen uitzoeken mocht ook hij 1 jas meenemen, maar zonder toestemming nam hij er zelf 3 mee, als hij daar commentaar op kreeg was zijn antwoord, daar werk ik toch voor, ergens anders wordt ik betaald. Ja, misschien zagen sommigen me wel als God omdat ik het voorelkaar kreeg zoveel producten elke week weer op tafel te brengen voor de klanten maar daar stond tegenover dat we dagelijks onderweg waren naar de leveranciers en drie dagen in de week van 10 tot 18 uur hiermee bezig waren. Screenen gebeurde door andere vrijwilligers en wie volgens de landelijke regels in aanmerking kwam werd toegelaten, ook wat iemand kreeg werd door niemand bepaald, alle pakketten waren hetzelfde alleen een groot gezin kreeg 2 pakketten. Hoe hij over inzage van boekhouding kan spreken snappen we niet, hij was GEEN vrijwilliger en dus ook niet aanwezig op vergaderingen met de vrijwilligers waar de bankafschriften op tafel lagen. Tuurlijk, het beste hou je altijd voor jezelf maar vanwege de grote hoeveelheid was dit veel te veel om voor 2 personen te consumeren, hij kreeg ook de levensmiddelen welke hij zelf mocht uitkiezen als dit binnenkwam, dus zocht hij ook het beste uit voor zichzelf echter is dit elders ook, we weten dat de vrijwilligers in Rotterdam ook levensmiddelen mogen pakken als dit binnenkomt, Sjaak en Clara Sies welke beiden ons nog een steuntje in onze rug kwamen geven afgelopen maandag 5 november hebben dit ook toegegeven, een uitspraak van Sjaak deze ochtend was: “Wie appelen vaart, die appelen eet” een welbekend Nederlands spreekwoord].


Harry Singeling, die in de tweede helft van 2011 enkele maanden bestuurslid was, herkent dit beeld: “Ik werd door Bertus gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. Maar toen ik orde op zaken wilde stellen en om inzage in de financiën vroeg, weigerde hij dat. Toen werd me duidelijk dat ik alleen maar was gevraagd, zodat hij zich kon inschrijven bij de Kamer van Koophandel.”

(commentaar)
Inderdaad, Harry Singeling is als ad interim enkele maanden werkzaam geweest, (dit was echter vanaf september 2011 dus verder dan de 2e helft), vanachter zijn bureau om te kijken of dit klikte, echter na 2 verkennende gesprekken met de hr. Harry Singeling en een ander persoon heb ik al te kennen gegeven dat een derde bijeenkomst geen zin meer had, de heren wilden me werk uit handen nemen maar er kwam alleen maar meer werk op me af en hier had ik geen tijd voor. Echter zoals hij schrijft dat hij het licht zat waarom ik hem heb gevraagd vermoed ik dat dit een lichtflits is geweest of hij wordt vergeetachtig wat je krijgt op deze leeftijd want de Stichting was al op 31 oktober 2006 ingeschreven bij de KvK en daar werd de naam van Bertus Hoenselaar al op vermeld, dus hem hadden we daar niet voor nodig wat de beide heren wel hadden gedaan dat ZONDER toestemming van het bestuur een van de heren zich had laten inschrijven op verzoek van de hr. Harry Singeling en zelfs het bankrekeningnummer hadden opgegeven voor automatische incasso want de heren wilden alle adressen van bedrijven in IJsselstein en Nieuwegein opvragen om aan te gaan schrijven voor donaties zodat de rekening dan snel geplunderd zou zijn, deze adressen kon hij dan ook goed gebruiken voor het bedrijf van zijn eigen vrouw dus dat was dan een stuk goedkoper, ook heb ik steeds aangegeven dat er een bedrag van 4500 euro was geoormerkt (vastgelegd) voor als we een ander pand zouden bekomen in de toekomst hier een heftruck van aangeschaft zou kunnen worden, dit was gedoneerd speciaal voor een heftruck, echter gaven ze aan dat dit gerust opgemaakt mocht worden daar zij binnen een jaar het bedrag wel weer in kas zouden hebben via donaties en schenkingen. Verder was het een lachertje dat er een verslag wordt gemaakt van een derde bijeenkomst van beide heren waar ik had aangegeven niet verder meer met ze wilde gaan en hierin werd vermeld dat ik weigerde de financiële gegevens te overhandigen terwijl ik NIET aanwezig was om iets te overhandigen, verslag wordt nog toegevoegd. Ook mag buiten de records nog worden vermeld dat de 2 oude vrieskisten werden gedoneerd aan een andere voedselbank en dat de vrouw van Harry Singeling, mevr. Angela Staats voorheen eigenaar van Aapart copieeerbedrijf de wethouder Frans Cremer een sms-je stuurde dat er spullen uit het pand werden gehaald, dit heet in de volksmond een KLOKKENLUIDER en in de politiek een smerige spion.

DONATIES
Rosita van den Bosch maakte als voorzitter tot eind juli van dit jaar deel uit van het bestuur. 

(commentaar)
Rosita van den Bosch is NOOIT geen voorzitter geweest, controleer maar bij de KvK.


Net als Singeling was ze er fel op tegen dat Hoenselaar geld zou vragen voor de pakketten. 

(commentaar)
We hebben nooit geen geld gevraagd voor de pakketten, waarom wordt dit steeds verkeerd gesteld, en ze is er nooit op tegen geweest dat er een donatie werd gegeven door de klanten als bijdrage in onze electriciteitsrekening.

Ook vraagt ze zich af waar het geld is gebleven dat door sponsoren en donateurs is gedoneerd. “Toen ik eind juli vertrok, was er ongeveer 11.000 euro in kas. Waar is dat geld gebleven?” 

(commentaar)
Allereerst is dit een grove belediging, er is nog nooit gesteld dat er geld is verdwenen en ook vragen we ons af als we geen inzage hebben gegeven in onze boekhouding hoe men weet hoeveel geld er in kas aanwezig zou zijn? Toen er een stroomstoring was in Nieuwegein, zou ze als eigenaressen van patatzaak McRoy alle producten doneren aan de Voedselbank, maar toen bleek bij temperatuurmeting dat de producten in de vitrine +16 waren besloot ze alles toch maar aan de klanten te verkopen, de voedselbank wacht tot op heden nog steeds op de beloofde producten uit de vriezer, maar intussen heeft ze wel alles bij de verzekering ter vergoeding opgegeven, waar zijn ander al deze kroketten, fricandellen, patat en snacks anders heen gegaan?

De cliënten van de voedselbank zitten ondertussen met de handen in het haar. Robina van Arkel en Renee uit IJsselstein, beiden begin twintig, kunnen het donderdagmiddag niet vatten, dat de voedselbank stopt. De twee vrouwen zijn vol lof over Bertus en zijn vrouw Lenie. Het zijn goede mensen, die zich voor ons hebben ingezet. We hebben alle vrijwilligers een knuffel gegeven en moesten huilen toen we het hoorden.” 

(commentaar)
We zijn blij dat we onze klanten altijd goed hebben kunnen helpen, uiteindelijk ging men met minimaal 5 grote boodschappentassen naar huis waarin over het algemeen wekelijks minimaal 4 a 5 pakken vlees zaten, verse zelf gesneden vleeswaren en regelmatig veel zuivel en andere koelproducten, ook aan groente kwamen ze niets te kort, er bleef uiteindelijk elke week een kleine hoeveelheid over.

Hoe het verder moet, weten ze niet. “We zijn wanhopig.” Wethouder Frans Cremer van IJsselstein, ambassadeur van de voedselbank, gaat komende week maandag met ondermeer welzijnsorganisatie Pulse en woningbouwcorporatie Provides om de tafel zitten om een oplossing te zoeken. Hoenselaar wil niet reageren op de aantijgingen.

(commentaar)
Er wordt inderdaad naar een oplossing gezocht voor een doorstart, echter zijn we persoonlijk al bedreigd dat als we niet alles zouden overdragen we in de media nog zwarter zullen worden gemaakt, dus nog meer leugens in de media, echter in het verleden toen we van locatie moesten veranderen omdat het toen huidige pand werd afgebroken werd ons verteld dat het een particulier initiatief was en we Zelf naar een nieuwe locatie moesten uitzien en omdat het een van de beste Voedselbanken van Nederland is, wordt er een agressieve overname gedaan, alle eigendommen van een particulier initiatief mag niet meer worden weggegeven aan andere voedselbanken, we hebben dit alles opgebouwd met al onze vrijwilligers en toen we aan de bel trokken dat er finnanciële problemen in aantocht waren gaf geen van voorgenoemde instelling aan dat ze wilden helpen, ook dat niet willen reageren klopt niet, we hebben de opdracht van Wethouder Cremer gekregen dat we GEEN commentaar mochten geven daar hij alles zou regelen, dan had hij ook op de bewuste laatste uitdeeldag tegen de pers moeten zeggen dat ze niets mochten publiceren, dus konden we niet reageren op de aantijgingen en we wisten nog NIETS van aantijgingen aan ons adres.

 


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
3 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
4 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
5 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
6 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
6 jaar geleden via Ikvergelijk.nu