Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Eis tegen Aegon Bank (Spaarbeleg) afgewezen

Datum: zaterdag 3 november 2012

Bron: Actueel Nieuws

3 november 2012 -

In een tussenarrest is de verzochte verandering van eis van de Vereniging Consument & Geldzaken door het gerechtshof Amsterdam vandaag afgewezen.

In zijn uitspraak oordeelt het hof dat zich geen uitzondering voordoet op de strakke regel die hiervoor geldt. De Vereniging heeft zich beroepen op een rapport dat is gebaseerd op gegevens die voor het overgrote deel al bekend waren voordat de Vereniging op 7 september 2006 haar vorderingen bij de memorie van grieven in hoger beroep formuleerde. De Vereniging heeft onvoldoende duidelijk kunnen maken dat sprake is van nieuwe feiten die een eiswijziging in deze fase van de procedure kunnen rechtvaardigen. Het hof heeft de eiswijziging daarom geweigerd. 
Het betreft hier een tussenuitspraak die alleen gaat over de door de Vereniging verzochte eiswijziging. De hoofdprocedure betreft een zogenaamde collectieve actie van een vereniging bestaande uit deelnemers die met Aegon overeenkomsten hebben gesloten onder de productnaam ‘Sprintplan’.

De eiswijziging door de Vereniging

In hoger beroep geldt in beginsel de regel dat de partij die hoger beroep instelt maar één keer de gelegenheid heeft zogenaamde grieven tegen het vonnis van de rechtbank aan te voeren. Dat moet zij in een schriftelijk processtuk – de memorie van grieven – doen. Een ‘grief’ is elke reden of elk argument dat wordt aangevoerd om het hof te bewegen een andere beslissing te nemen dan de rechtbank heeft gedaan. Een verandering of vermeerdering van eis geldt ook als een grief. De gedachte achter de regel is dat het geschil tussen partijen niet onnodig mag worden opgerekt. Op die regel bestaan uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is dat voorkomen moet worden dat de rechter een oordeel geeft op grond van inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken feiten. In dat geval zou immers mogelijk een nieuwe procedure gestart moeten worden en dat kost tijd en geld. Er is echter géén reden om een uitzondering te maken als de feiten waarop de eiswijziging is gebaseerd, al veel eerder bekend waren, maar de eisende partij die feiten niet eerder naar voren heeft gebracht, terwijl dit wel had gekund.

Rapport

In deze zaak is het volgende aan de hand. De Vereniging heeft op 8 mei 2012 een akte genomen waarin zij geheel andere vorderingen instelt dan zij jaren eerder bij de memorie van grieven van 7 september 2006 heeft gedaan. De Vereniging heeft aangevoerd dat Aegon het fondsvermogen niet, slechts ten dele of op een andere wijze heeft belegd dan in de productinformatie staat vermeld. Volgens de Vereniging is dat misleidend. Pas na kennisneming van een door een deskundige in opdracht van de Vereniging opgesteld rapport van 29 maart 2012 is dit de Vereniging duidelijk geworden. Daarmee beroept de Vereniging zich op de uitzondering dat na het tijdstip van de memorie van grieven nieuwe feiten zijn gebleken die een eiswijziging in deze fase van de procedure rechtvaardigen.

Geen uitzondering

In zijn uitspraak oordeelt het hof dat zich geen uitzondering op de genoemde strakke regel voordoet. Volgens het hof heeft de Vereniging zich beroepen op een rapport dat is gebaseerd op gegevens (jaarstukken) die voor het overgrote deel al veel eerder bekend waren, namelijk vóór het indienen van de memorie van grieven. De Vereniging heeft ook niet duidelijk kunnen maken waarom zij die jaarstukken niet eerder heeft geanalyseerd. Het hof heeft de eiswijziging vervolgens geweigerd.

Verder verloop procedure

Het verdere verloop van de procedure is als volgt. Het hof heeft de advocaten van de Vereniging en Aegon in de gelegenheid gesteld op 13 november 2012 schriftelijk het hof te laten weten hoe zij de procedure verder wensen voort te zetten

 

Bron: Rechtspraak.nl


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
3 maanden geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
1 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
2 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
3 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
3 jaar geleden via Ikvergelijk.nu