Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Marktonderzoek plannen Anna van Rijn College

Datum: woensdag 24 oktober 2012

Bron: Actueel Nieuws

24 oktober 2012 -

“Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan dan ook zonder slagen om de arm worden geconcludeerd dat de (veranderings) richting die het Anna van Rijn College voorstaat kansrijk is.” Zo besluit het bureau Kennispraktijk zijn rapportage naar aanleiding van het marktonderzoek dat het uitgevoerd heeft in opdracht van het Anna van Rijn College.

Het Anna van Rijn College heeft in september 2012 aangekondigd dat het van plan is om het onderwijsaanbod en de profilering van de school aan te passen. Naast het bestaande LWOO en tweetalig VMBO wil het Anna van Rijn College onderwijs aanbieden op een Lyceum (in 2013), een categoriale MAVO (in 2014) en op een tweetalige MAVO (in 2013) als schooltje binnen een school op de VMBO vestiging. Het accent komt te liggen op het verschil maken tussen leerlingen in niveau, talent en leervoorkeur, o.a. door gebruik te maken van ICT. Door samen te werken met de Dansacademie Lucia Marthas wil het Anna van Rijn College danstalenten helpen hun talent op school verder te ontwikkelen. Het bureau Kennispraktijk heeft onderzocht of de plannen van het Anna van Rijn College aansluiten bij de wensen en behoeften van de leerlingen en ouders van aanleverende basisscholen in de regio.

In totaal hebben meer dan 750 personen meegedaan aan het onderzoek: leerlingen uit groep acht, ouders van leerlingen uit groep acht, groep acht leerkrachten en leerlingen, ouders en personeelsleden van het Anna van Rijn College. Tussen de groepen die de vragenlijst hebben ingevuld is er duidelijk sprake van een eenduidig beeld. Naast het kwantitatieve onderzoek heeft Kennispraktijk kwalitatief onderzoek uitgevoerd: gesprekken met de verschillende groepen. Ook dit ondersteunt het algehele beeld dat belanghebbenden positief zijn over de plannen van het Anna van Rijn College.

De schoolkeuzemotieven van leerlingen uit groep acht en hun ouders sluiten aan bij de ambities van het Anna van Rijn College. De drie belangrijkste motieven zijn: (1) de school moet inspelen op de verschillen in leervoorkeur tussen leerlingen, (2) een school moet moderne ICT leermiddelen inzetten en (3) de school moet aandacht hebben voor de individuele leerprestaties en talenten van leerlingen. 

De reacties op het voornemen om een Anna Lyceum te vormen zijn positief. Zeker omdat het Anna van Rijn College opstroom van de MAVO naar het Anna Lyceum goed gaat regelen. Het merendeel van de ondervraagde groepen is behoorlijk tot uitgesproken positief over het openen van een categoriale MAVO op een aparte locatie. Als belangrijkste redenen worden kleinschaligheid en herkenbaarheid genoemd.

Een meerderheid van alle groepen geeft in de vragenlijst aan het aantrekkelijk te vinden als het Anna van Rijn College moderne ICT leermiddelen in zou zetten binnen het onderwijs, om zo beter in te kunnen spelen op verschillen tussen leerlingen. Opvallend is dat het hier gaat om behoorlijk hoge percentages, van 60% tot 80%. Een meerderheid van bijna alle groepen geeft aan het aantrekkelijk te vinden wanneer het Anna van Rijn College speciale talentprogramma’s aan zou bieden voor leerlingen met talent op creatief vlak, zoals zang en dans.

De directie van het Anna van Rijn College is blij dat de eigen inschatting van de behoefte onder leerlingen en ouders wordt ondersteund door het onafhankelijke marktonderzoek. Het draagvlak onder personeel is ook bijzonder hoog. Met deze steun in de rug gaat de school met volle inzet verder om de leerresultaten verder te verhogen door het verschil te maken tussen leerlingen, o.a. door inzet van ICT. En met de plannen voor een Anna Lyceum, Anna MAVO en Anna Tweetalig MAVO als school binnen een school op de Tweetalig VMBO vestiging. 


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
3 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
5 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
6 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
6 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
7 jaar geleden via Ikvergelijk.nu