Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Wetenschappers toekomst pensioenstelsel

Datum: maandag 8 oktober 2012

Bron: Actueel Nieuws

8 oktober 2012 -
Tijdens het publieksdebat ‘U-meet’ deden wetenschappers een dringend beroep op werkgevers, werknemers en politiek om ‘Een goed pensioen’ in stand te houden. Het debat U-meet vond plaats op 5 oktober en werd georganiseerd door de Universiteit Utrecht in het kader van het Weekend van de Wetenschap.

Wat met een “goed pensioen” bedoeld wordt, maakte SCP-directeur, tevens universiteitshoogleraar in Utrecht, Paul Schnabel duidelijk: '“Oud” en “arm” zijn in de geschiedenis steevast twee begrippen geweest die nauw samenhingen. Vanaf de tweede wereldoorlog is Nederland erin geslaagd die woorden van elkaar los te koppelen. Via AOW en pensioenregelingen zijn oudere mensen niet langer meer aangewezen op bedeling of ondersteuning door familieleden. Dat is een verworvenheid die we moeten koesteren.' Wat niet wegneemt dat we volgens Schnabel af moeten van de mythe dat een Zwitserleven voor velen is weggelegd: dat was volgens hem altijd al een levenswandel die slechts weinigen zich konden veroorloven.

Duurzaam beleggen

'Onze samenleving draait op oude, versleten software. We moeten naar volledig nieuwe concepten en ideeën. Bijvoorbeeld door het ophouden met werken los te koppelen van het pensioenmoment, of door nieuwe vormen van pensioenen in natura in te richten.'
Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht en oprichter van het Sustainable Finance Lab, wees op het belang van duurzame beleggingen van pensioenfondsen, bij voorkeur in de nationale economie. 'Het principe van people, planet, profit wordt terecht steeds meer gezien als people, planet, prosperity.' Wijffels beklemtoonde dat 'goed financieel rendement op termijn niet kan bestaan zonder goed maatschappelijk rendement.'
Hij kreeg daarin bijval van Rens van Tilburg van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen SOMO: 'Met duurzaam beleggen moeten we grote stappen gaan maken', aldus zijn advies aan de politiek.
PGGM-beleidsstrateeg Jaap van Dam gaf aan dat zijn pensioenverzekeraar duurzaam beleggen zeker nastreeft, maar steeds ook de afweging moet maken of dergelijke beleggingen wel gunstig genoeg zijn qua risico en rendement.

Langer doorwerken

Hoe nijpend het probleem is om de pensioenen op orde te houden, maakte hoogleraar Arbeids- en Participatie-economie aan de Universiteit Utrecht Joop Schippers duidelijk. Volgens hem is het om demografische en economische redenen noodzakelijk om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen, en is dit ook de inzet van de politiek. Maar noch werkgevers, noch werknemers lijken dit streven te ondersteunen. Desgevraagd schatten zowel werkgevers als werknemers de “optimale” pensioenleeftijd lager in dan wettelijk is vastgesteld. Werkgevers zien vooral de arbeidskosten omhoog gaan met het langer in dienst houden van oudere werknemers. Vanwege die sombere inschatting van die arbeidsproductiviteit stimuleert slechts een povere 10 procent van de werkgevers het langer doorwerken. En van investeren in specifieke opleidingsprogramma’s voor of werving onder ouderen is niet of nauwelijks sprake.

Solidariteit

Pensioenadviseur Eline Lundgren van FNV-Bondgenoten benadrukte dat voor haar vakbond het 'solidariteitsbeginsel' - het verdelen van de lasten en lusten over de verschillende generaties en beroepsgroepen - prioriteit heeft boven langer doorwerken, ook al heeft deze discussie binnen de FNV de afgelopen tijd tot veel commotie geleid. 'Solidariteit in plaats van individualiteit' was een van de slotadagia, waarbij meteen de vraag werd gesteld hoe je weer aan een zekere homogeniteit komt om die solidariteit te garanderen.
Tijdens de discussie gaf G500-initiatiefnemer Sywert van Lienden aan dat het voor de komende generatie vooral van belang is te kunnen beschikken over keuzevrijheid. ‘Het is toch absurd dat je wel zelf mag bepalen bij welke ziektekostenverzekeraar je aangesloten wilt zijn, maar niet bij welk pensioenfonds.’

Discussie

Tijdens de discussie werd voorts duidelijk dat de bestaande instituties op het terrein van de pensioenen 'losgezongen zijn van de reële economie', aldus Jaap van Dam. Econoom Hans Schenk wees op de eenzijdigheid van technocratisch, al te eenzijdig cijfermatig beleid van voornamelijk macro-economen en op de relatief jonge leeftijd van mensen uit de 'City'. Een nieuwe generatie komt eraan, zei daarop Herman Wijffels, waarmee hij de hoop uitsprak dat deze generatie ontvankelijker is voor verduurzaming.

U-meet: wetenschap ontmoet samenleving

De U-meets zijn een initiatief van de Nederlandse universiteiten tijdens de Oktober Kennismaand. Wetenschap, politiek en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Onderzoeksspeerpunten Universiteit Utrecht

Het onderwerp ‘pensioen’ sluit nauw aan bij het onderzoeksspeerpunt Instituties van de Universiteit Utrecht.

Video

Een video-registratie van de voordrachten zijn te vinden op www.uu.nl/video.

Meer informatie

Armand Heijnen, Adviseur Wetenschapscommunicatie, (030) 253 1946 h.l.g.m.heijnen@uu.nl.
B.g.g. Perscommunicatie Universiteit Utrecht, (030) 253 3550, perscommunicatie@uu.nl.


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
2 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
3 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
4 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
5 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
5 jaar geleden via Ikvergelijk.nu