Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Prestatieafspraken Universiteit Utrecht

Datum: maandag 24 september 2012

Bron: Actueel Nieuws

24 september 2012 -

24 september 2012

Reviewcommissie adviseert Zijlstra positief over instellingsvoorstel

Prestatieafspraken Universiteit Utrecht als ‘excellent’ beoordeeld

De plannen die de Universiteit Utrecht in het kader van de prestatieafspraken in mei dit jaar opstelde, zijn door de reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek zeer positief beoordeeld. De commissie plaatst de Universiteit Utrecht als enige Nederlandse universiteit in de categorie excellent, de hoogste beoordeling. Alle hoger onderwijsinstellingen stelden plannen op met concrete ambities en doelen ten aanzien van onderwijs, onderzoek, valorisatie en de (internationale) profilering.

Het definitieve advies van de reviewcommissie voor de Universiteit Utrecht vindt u hier.
De prestatieafspraken van de Universiteit Utrecht vindt u hier.

Rector magnificus prof.dr. Bert van der Zwaan is trots op de beoordeling: ‘Er is hard gewerkt aan deze plannen. Hoger studiesucces, een groter aantal toponderzoeksgroepen en een versnelde ontwikkeling van het ondernemerschap en bedrijvigheid op het Utrecht Science Park. Dat is de uitdaging waar de Universiteit Utrecht zich voor stelt en we zitten daarmee blijkbaar op de goede weg.’ De reviewcommissie vindt over de ambitie om het reeds hoge studierendement te verhogen van 74% naar 77% realistisch: ‘Het voorstel bevat krachtige voornemens met betrekking tot onderwijskwaliteit en studiesucces.’ Ook is de commissie wat betreft onderzoek positief over de concentratie van de Universiteit Utrecht op vier instellingsbrede strategische thema’s: Duurzaamheid, Life Sciences, Jeugd & Identiteit en Instituties.

Prestatieafspraken

Nederlandse universiteiten en hogescholen stelden in het afgelopen voorjaar plannen op waarin ze aangeven hoe ze de prestatieafspraken met het ministerie van OCW willen vormgeven. Een reviewcommissie, onder leiding van prof.dr. Frans van Vught, beoordeelde de plannen. De plannen zijn gericht op verbetering van het onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Er zijn vier beoordelingscategorieën: onvoldoende, goede, zeer goede en excellente voorstellen. Begin november maakt elke instelling een definitieve prestatieafspraak met de staatssecretaris; een deel van de bekostiging (7%) wordt hiermee afhankelijk van het behalen van de afgesproken doelen.

 

De adviezen van de reviewcommissie, evenals de ingediende plannen van alle universiteiten, zijn beschikbaar op de volgende website: http://www.rcho.nl/1039/Universiteiten

 


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
2 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
3 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
4 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
5 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
5 jaar geleden via Ikvergelijk.nu