Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Archeologiebeleid ter inzage

Datum: maandag 10 september 2012

Bron: Actueel Nieuws

10 september 2012 -

De gemeente Nieuwegein heeft archeologiebeleid opgesteld om zorg te dragen voor een goede omgang met het archeologisch erfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Het college heeft besloten het concept archeologiebeleid ter inzage te leggen voor zienswijzen. Het archeologiebeleid wordt, nadat het is vastgesteld door de gemeenteraad, geborgd in de Erfgoedverordening en in nieuwe bestemmingsplannen. Hiermee voldoet de gemeente dan aan haar wettelijke taak.

Wat houdt het archeologiebeleid in?

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in kaart gebracht welke archeologische waarden in Nieuwegein in de bodem aanwezig of te verwachten zijn. Dit onderzoek is gebruikt als basis voor het gemeentelijk archeologiebeleid. In de beleidsnota Archeologie wordt uiteengezet wanneer archeologisch onderzoek verplicht is, en hoe de gemeente om wenst te gaan met haar archeologisch erfgoed. Met het vaststellen van het gemeentelijk archeologiebeleid wordt een transparante omgang met en zorg voor het archeologisch erfgoed van de gemeente Nieuwegein gerealiseerd.

Waarom gemeentelijk archeologiebeleid?

In 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Hiermee werd de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed bij gemeenten gelegd. Uitgangspunten van deze wet zijn dat archeologie onderdeel wordt van het ruimtelijke ordeningsproces, dat de verstoorder van de bodem betaalt voor archeologisch onderzoek en dat aanwezige archeologie zoveel mogelijk in de bodem wordt behouden.

De bodem vertelt ons het verhaal van Nieuwegein

Nieuwegein heeft een rijk bodemarchief. Onderzoek heeft aangetoond dat in Nieuwegein archeologische resten uit vrijwel alle periodes kunnen worden verwacht, van Steentijd tot de Nieuwe Tijd. Vooral op de oude stroomgordels en langs de oude ontginningsassen worden archeologische resten verwacht. In Nieuwegein zijn daarnaast diverse archeologische vindplaatsen bekend, zoals de Romeinse nederzetting in Blokhoeve, (begraafplaats) Kerkveld, ridderhofsteden en kastelen ter plaatse van Rijnhuizen, de Bongenaar, Wijnestein. Deze en de nog onbekende waarden in de bodem wil de gemeente middels het archeologiebeleid beschermen en behouden voor de toekomst, Zij vertellen immers het verhaal en de ontwikkeling van Nieuwegein.

Procedure

Conform artikel 38 lid 3 van de Monumentenwet wordt de inspraakprocedure toegepast op de wijziging van de Erfgoedverordening Nieuwegein 2010. De beleidsnota Archeologie wordt gelijktijdig ter inzage gelegd voor zienswijzen. Hierop wordt de Inspraakverordening Nieuwegein 2010 van toepassing verklaard. De stukken liggen vanaf 13 september gedurende zes weken ter inzage. Hierna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het beleid.

Meer informatie over het archeologiebeleid is binnenkort te vinden op de website van de gemeente Nieuwegein, www.nieuwegein.nl

 


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
3 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
4 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
5 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
6 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
6 jaar geleden via Ikvergelijk.nu