Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Van wijkgericht naar opgavegericht!

Datum: dinsdag 4 september 2012

Bron: Actueel Nieuws

4 september 2012 -

“De gemeente ontwikkelt in haar aanpak van vraagstukken in de wijken steeds meer initiatieven die los staan van de oorspronkelijke opzet van het wijkgericht werken. Wij duiden deze ontwikkeling aan als 'opgavegericht werken'”, blijkt uit de onderzoeksresultaten vanuit het bureau Hiemstra en de Vries, in opdracht van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie beschouwt dit als een positieve ontwikkeling, mede in het licht van de krapper wordende financiële ruimte.

Onderzoeksvraag

De gemeente is al jaren actief bezig het wijkgericht werken in de gemeente vorm te geven. In de nota ‘ Wijk op Maat: samen werken aan de wijk’  (2009) heeft de gemeente het meest recente beleid vastgelegd. De rekenkamercommissie leek het goed om, mede op basis van een in 2010 gehouden inventarisatie onder burgers en raadsleden, eind 2011 te evalueren in hoeverre het wijkgericht werken beleid ook vruchtbaar is gebleken.

Aanbevelingen

Op basis van de constateringen uit het onderzoek doet de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen aan de gemeenteraad:

 

  1. Maak de ingezette beleidswijziging van wijkgericht naar opgavegericht werken expliciet, onder andere door het herijken van het oorspronkelijke beleidsplan over wijkgericht werken.
  2. Maak nieuwe afspraken met de wijkplatforms over welke rol zij willen en denken te kunnen vervullen bij het aanpakken van specifieke lokale vraagstukken en de wederzijdse verwachtingen die men van elkaar mag hebben. Geef daarbij de mogelijkheid om per platform verschillende afspraken te maken. Baseer de eventuele nadere financiering van de platform- en wijkactiviteiten op de individuele afspraken die per platform worden gemaakt.
  3. Geef aan alle partijen een duidelijk tijdpad aan waaraan zij de nodige zekerheid kunnen ontlenen.

 

Op donderdag 13 september a.s. staat het onderwerp op de agenda van  de raadscommissie ABZ.

Meer informatie over de onderzoeksresultaten is te vinden op de website: www.nieuwegein.nl/rekenkamercommissie.


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
4 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
5 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
6 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
7 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
7 jaar geleden via Ikvergelijk.nu