Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Pensioengerechtigden gedupeerd

Datum: maandag 3 september 2012

Bron: Actueel Nieuws

3 september 2012 -

HILLEGOM (NB) - Door een systeemfout in de opbouwrechten van de pensioenfondsen worden pensioengerechtigden gedupeerd. De lage dekkingsgraad waardoor pensioenfondsen nu moeten korten op de uitkering is een gevolg van de invoering van de middelloonregeling. Met het invoeren van de middelloonregeling voor het opbouwen van pensioenen omstreeks 2002 werd besloten het opbouwpercentage te verhogen van standaard 1,75 naar 2,25 procent. Dat was bedoeld om te zorgen dat op de pensioendatum alsnog structurele en loonschaalverhogingen zouden worden gecompenseerd.

Concreet betekent dit, dat het pensioen over het middelloon verhoogd wordt van gemiddeld 70 procent naar 90 procent van het geïndexeerde middelloon. Door echter geen premieverhoging over de pensioengrondslag door te voeren, heeft het verhoogde opbouwpercentage de pensioenfondsen in problemen gebracht.

Bij doorberekening (na het verhogen van het opbouwpercentage 2002) blijkt dat het reeds bestaande pensioenpremiepercentage onvoldoende is om toekomstige pensioenverplichtingen af te kunnen financieren. Het verlengen van de levensverwachting heeft minder invloed dan wordt gesuggereerd door de pensioenfondsen, mede omdat geïndexeerde pensioenen bijna rente-onafhankelijk kunnen worden aangeboden indien de kostendekkende premie juist wordt vastgesteld. Juist de jongeren profiteren nu extra van de geconstateerde systeemfout mede omdat zij bij toetreding in een collectief pensioenfonds te veel pensioenrechten opbouwen die niet kostendekkend zijn afgefinancierd.

 

Het probleem van een systeemfout wordt aangetoond met het volgende voorbeeld:
Uitgaande van een pensioengrondslag (PG) van €10.000 wordt (als voorbeeld) 24% pensioenpremie over de PG in rekening gebracht, zijnde €2.400 pensioenpremie voor de toegezegde pensioenaangroei van respectievelijk 1,75 - 2,00 - 2,25 procent over de PG om op de pensioendatum te kunnen uitbetalen. Zie de uitwerkingstabellen op Systeemfout op de VDAB website.

Met de tabellen wordt aangetoond dat bij een pensioenpremie van 24% de dekkingraad onvoldoende zal zijn om toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen garanderen. De pensioenpremie moet namelijk zijn 32% bij een opbouwpercentage 1,75% over de (PG).

Conclusie: De pensioenpremie moet verhoogd worden 24% naar 32 % over de PG met een opbouwpercentage van 1,75% over de PG of zoals weergegeven in de tabel het verlagen van de opslaggrondslag van € 10.000 á 24% naar 7.500 á 32% anders zullen de dekkingsgraden dramatisch worden bij een opbouwpercentage boven 1,75%.

Uit de tabellen blijkt dat zelf sparen voor het pensioen nooit een hogere uitkering zal geven. Ook kunnen de tabellen worden gebruikt voor offertevergelijkingen van aanbieders van andere vormen van pensioenproducten.


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
3 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
5 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
6 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
6 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
6 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
7 jaar geleden via Ikvergelijk.nu