Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Mitros komt zijn afspraak niet na

Datum: zondag 5 augustus 2012

Bron: Actueel Nieuws

5 augustus 2012 -

Er gebeurt veel rond woningcorporaties. Mitros is financieel gezond, maar er zijn wel maatregelen nodig om dit zo te houden.

We blijven onze woningen verhuren en onderhouden. Maar we kunnen niet meer alle renovaties en nieuwbouwplannen uitvoeren, die we van plan waren. Elke renovatie en elk nieuwbouwproject kost miljoenen euro’s. Dat kunnen corporaties niet allemaal betalen van de huur die ze ontvangen, dus dat geld lenen ze. De regels rond het lenen van geld zijn door de recente ontwikkelingen in de corporatiesector aangescherpt, waardoor corporaties minder geld kunnen lenen dan ze van plan waren. Dit geldt ook voor Mitros. Doordat we minder geld kunnen lenen, kunnen we ook minder huizen renoveren of bouwen.

Voor dit project heeft deze nieuwe situatie gevolgen, namelijk dat de plannen voor dit project uitgesteld of gewijzigd worden.

De komende tijd beslissen we wat de gevolgen voor dit project precies zijn. Dit overleggen we ook met de bewonerscommissies. Zodra er duidelijkheid is, nemen we contact met de bewoners op om hier meer over te vertellen. Dit doen we zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in september.
Hieronder leest u de informatie over het project zelf.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mitros wil de 270 huurwoningen in de Rijtuigenbuurt nieuw elan geven door ze op te knappen en een frisse en positieve uitstraling te geven. De asbesthoudende plaatjes gaan van de gevels af, de woningen krijgen een onderhoudsbeurt en de uitstraling van woningen en bergingen wordt verbeterd. Ook wordt er gekeken naar het isolatieniveau van de woningen.

Eerder dit jaar was er de prijsvraag ‘Nieuw Elan voor de buurten uit de jaren ’70 en ’80’.  In februari er is een buurtbijeenkomst geweest waarin de drie ontwerpteams hun ideeën hebben laten zien. De winnaars van de prijsvraag, team APK, zijn nu de plannen voor de opknapbeurt verder aan het uitwerken samen met Mitros. De foto’s en plaatjes rechts op deze pagina zijn uitwerkingen van de architecten van het team APK, werkzaam voor de bureaus WE-architecten en René Kuiken Urbanism. Op deze foto’s kunt u zien welke ideeën er bij de architecten leven. Dit zijn dus nog geen vastgestelde plannen.

Voorbereidingen en onderzoeken
De afgelopen maanden heeft Mitros een aantal woningen onderzocht om de huidige kwaliteit te bepalen. De afgelopen maanden zijn als voorbereiding op de uitvoering de volgende onderzoeken gedaan:

 • Asbestonderzoek
  Waar komt asbest voor en waar moeten we rekening mee houden bij de aanpak van de woningen?
 • Energielabel duurzaamheidsonderzoek
  Welk energielabel hebben de woningen op dit moment en welke maatregelen moeten we nemen om dat te verbeteren?
 • De kwaliteit van het dak en de dakpannen. 
  We willen weten of de huidige dakpannen technisch gesproken nog een tijdje kunnen blijven liggen.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om wijk “groener” te maken. 
  Denk bijvoorbeeld aan een gras/mosdak, of aanbrengen van planten tegen de gevels. Is dat technisch mogelijk? En wat gaat dat kosten?
 • Onderzoek ‘Ruimtelijke Kaders voor de Driften’.

Ook werkt de gemeente samen met Mitros en Jutphaas Wonen, de twee woningbouwcorporaties, aan ‘Ruimtelijke Kaders’ voor de Driften. Dit gaat dan om de drie deelbuurten Gebouwendriften, Edelstenendriften en Rijtuigendriften in Batau Zuid. De gemeente bekijkt wat zij zou kunnen doen in de openbare ruimte en wat de kaders zijn voor de ingrepen van Mitros en Jutphaas Wonen aan de woningen. Medio 2012 is er meer bekend of er een opknapbeurt van de openbare ruimte komt en wat er dan gaat gebeuren.

Naast de verschillende onderzoeken  is bekeken wat eventuele maatregelen en acties gaan kosten. Als dat in grote lijnen bekend is, kunnen we de verschillende mogelijkheden voorleggen aan de bewoners. Daarbij zullen we aangeven wat er in ieder geval gaat gebeuren (asbestgevels aanpakken bijvoorbeeld) en welke alternatieve keuzes er zijn. Pas na overleg met de bewoners wordt bepaald wat er wel en niet wordt uitgevoerd. Als alles volgens plan verloopt, starten begin 2013 de werkzaamheden aan de woningen.

Bewonersparticipatie
Mitros heeft in verschillende kleinere klankbordgroepen met een aantal bewoners verder gepraat. Hieronder een update van de verschillende themagroepen:

Themagroep 1: Ontwerp woningen en overgangen
Er zijn twee bijeenkomsten (in januari en maart) geweest. De opkomst was goed en de avonden zijn energiek en positief verlopen. Er staat nog een avond gepland voor eind mei. De bewoners willen geen open planproces, maar willen reageren op concretere voorstellen van Mitros. Onderwerpen waarover bewoners willen meepraten zijn: kleuren, materialen, keuzes in voordeuren, schanskorven en kopgevels.

Themagroep 2: Duurzaamheid woningen (energiebesparing )
Vanwege de geringe aanmeldingen voor deze groep, is het idee om een bewonersavond te houden. Deze bewoners thema-avond wordt naar verwachting in juni gepland en hiervoor worden alle bewoners die actief zijn in een themagroep uitgenodigd.

Themagroep 3: Particuliere eigenaren. 
Afgelopen periode is er een aantal bijeenkomsten voor (een kleine selectie van) particuliere eigenaren in de wijk geweest. De bijeenkomsten zijn tot nu toe informatief geweest om te polsen of bewoners geïnteresseerd zijn. Er zijn drie categorieën eigenaar bewoners benoemd die in de wijk wonen. 
 1) eigenaar bewoners die wonen tussen de Mitros woningen
2) afwijkende woningtypes in het gedeelte waar Mitros bezit heeft (langs de Landauerdrift)
3) eigenaar bewoners in het zuidelijke gedeelte (dit zijn dezelfde woningen als de Mitros eengezinswoningen).

Themagroep 4: Korte termijn maatregel 
Deze groep heeft het Koetshuis ingericht. Op 22 februari is de opening van het huis geweest, waarbij bewoners uit de wijk zijn komen kijken. Het Koetshuis wordt bestemd als informatiewoning, vergaderplek, proefwoning en modelwoning. Zowel Mitros als de bewonerscommissie gaat vergaderen in deze woning. 

Vragen of interesse?
Heeft u vragen over de woningen dan kunt u bellen met Mitros, via het nummer van de Klantenservice 030 880 33 00. Vraag dan naar Denise Schrijvers. Ook kunt een mail sturen naar info@mitros.nl.

Bron: Mitros.nl 


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
1 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
2 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
3 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
4 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
4 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
4 jaar geleden via Ikvergelijk.nu