Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Vragen SP aanleiding asbest Kanaleneiland

Datum: dinsdag 24 juli 2012

Bron: Actueel Nieuws

24 juli 2012 -

Vragen SP-fractie naar aanleiding asbestprobleem Kanaleneiland

1. Is er voor aanvang van de renovatie een asbestinventarisatie gedaan en zo ja, is daarbij de aanwezigheid van asbest geconstateerd, met name het asbest dat nu de problemen heeft veroorzaakt? Op welke andere plekken in de flatblokken is asbest aangetroffen? Graag een afschrift van deze rapportages aan de raad.

2. Is er een plan van aanpak gemaakt op welke wijze deze asbest gesaneerd moest worden en welke werkzaamheden op welke wijze mochten plaatsvinden, waarbij de kans op besmetting zo klein mogelijk zou worden gehouden?

3. Wanneer hebben de werkzaamheden plaatsgevonden waarbij is geconstateerd dat er (spuit)asbest in de dakgoten en boeiboorden zat? Was dit reeds bekend uit de inventarisatie? Vonden de werkzaamheden plaats op een wijze waarbij de kans op besmetting zo klein mogelijk werden gehouden?

4. Wanneer is voor het eerst geconstateerd/vermoed dat er bij die werkzaamheden asbest is vrijgekomen: maandag 16 juli (toen het werk is begonnen), dinsdag 17 juli (toen bewoners van de werklui hoorden dat ze niet verder zouden werken vanwege asbest), woensdag 18 juli, donderdag 19 juli (toen de eerste 5 gezinnen werden geëvacueerd), of op zondag 22 juli?

Asbest, afkomstig van de daken/dakranden is aangetroffen in de woningen daaronder. Het is niet aannemelijk dat asbest van buiten naar binnen komt, vanwege de in de woningen aanwezig overdruk ten opzichte van buiten. Een mogelijke verklaring is dat er asbest in de trapportalen en woningen is terechtgekomen als gevolg van transport door de trappenhuizen.

5. Wat is de verklaring voor de aanwezigheid van asbestvezels in de trappenhuizen, de woningen en op straat? Hebben de saneringswerkzaamheden op de juiste wijze plaatsgevonden en is daarop controle uitgevoerd? Zo ja, dan graag inzage in de resultaten van die controle. Heeft er transport van asbest door de trappenhuizen plaatsgevonden?

6. Wanneer zijn de eerste onderzoeken naar asbestbesmetting gedaan? Hoeveel tijd zat tussen de constatering/vermoeden van besmetting (zie vraag 4) en dit onderzoek? Wanneer zijn er voor het eerst monsters voor onderzoek opgestuurd en wanneer waren de resultaten daarvan bekend? Welke onderzoeken zijn er daarna nog gedaan?

7. Is luchtonderzoek gedaan, of zijn er alleen zogenaamde ‘plakmonsters’ genomen? Bent u het met de SP eens dat alleen d.m.v. luchtonderzoek de concentratie van de besmetting kan worden bepaald? Welke resultaten kwamen uit de afzonderlijke onderzoeken en kunnen die onderzoeken ter beschikking komen van de raad?

8. Klopt het verhaal op DNU.nu dat er zondag 22 juli een melding is gedaan bij de milieupolitie en dat pas na die melding de ontruimingsactie op gang is gekomen? Als er op een ander moment een melding is gedaan bij de milieupolitie, wanneer was dat? Als het verhaal klopt, welke acties hebben er plaatsgevonden op die melding?

9. Wanneer en hoe zijn de bewoners van de verdachte woningen voor het eerst geïnformeerd over het mogelijke probleem en door wie? Eventuele brieven aan de bewoners graag in afschrift ter beschikking aan de raad.

Er is op straat asbest aangetroffen. Ook op maandag 23 juli waren nog bewoners aanwezig in het  afgezette gebied. Mensen werd ontraden om het mogelijk besmette gebied te betreden, maar niet verboden. Als er direct gevaar voor besmetting is, dan is dat voor iedereen gevaarlijk.

10. Waarom zijn niet al op zondag 22 juli alle bewoners uit het afgezette gebied geëvacueerd, als er klaarblijkelijk direct gevaar voor asbestbesmetting bestaat/bestond? Is er direct gevaar voor de gezondheid bij het betreden van (woningen in) het gebied? Zo ja, waarom mogen mensen er dan toch nog in? Zo nee, wat is dan de rede achter de genomen maatregelen?

11. Op welke wijze gaat de gezondheid van de getroffen bewoners worden gemonitord? Is het college bereid bijvoorbeeld een vijfjaarlijkse controle aan te bieden?

Er is gezorgd voor opvang en onderdak van de bewoners van de ontruimde woningen, maar ook een flink aantal andere bewoners in het afgezette gebied moesten hun woningen verlaten, of konden er niet meer in terug.

Is ook aan al die bewoners onderdak geboden? Op welke wijze is aan hen kenbaar gemaakt dat zij daarvoor in aanmerking komen?

Ook in een ander deel van de Stanleylaan hebben renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden.

12. Is daar asbest aangetroffen, is dat op de juiste wijze gesaneerd en heeft achteraf daarop controle plaatsgevonden? Bij het antwoord nee op de laatste vraag: gaat die controle alsnog plaatsvinden? Bij het antwoord ja op de laatste vraag, graag inzage in de rapportage terzake. Met andere woorden: kunnen de bewoners van dat deel van de Stanleylaan de garantie krijgen dat zij geen gevaar lopen / hebben gelopen?

13. Welke maatregelen worden nu genomen ter voorkoming van verdere verspreiding van de asbestbesmetting en ter sanering van de besmette woningen, trappenhuizen en straten?  Hoe lang gaat deze werkzaamheden duren? Op welke wijze worden de bewoners hierover geïnformeerd?

14. Wat gaan de gemeente en corporaties doen om bij vergelijkbare situaties herhaling te voorkomen? Is het college het met de SP eens dat er alsnog een integrale asbestinventarisatie van scholen, openbare gebouwen en corporatiewoningen moet plaatsvinden?

De corporaties zijn bezig vele woningen uit hun bezit te verkopen. Kopers kunnen vervolgens zelf allerlei werkzaamheden gaan uitvoeren waarbij mogelijk aanwezig asbest in het geding is, met alle gevaar voor hun gezondheid van dien.

15. Wordt bij deze woningen een asbestinventarisatie gedaan vóór de verkoop? Wordt eventueel aangetroffen asbest vóór verkoop gesaneerd? Zo nee, op welke manier worden kopers van deze corporatiewoningen geïnformeerd over het mogelijke gevaar van aanwezig asbest en op welke wijze kunnen zij in aanmerking komen voor compensatie van de sanering?

16. Hoe hoog zijn de kosten van de hele ontruimingsactie en de herhuisvesting van de geëvacueerde bewoners? 
- Voor wiens rekening komen deze kosten?

Mocht bij de vervolgonderzoeken blijken dat er huisraad van bewoners is besmet, dan zal dat als asbesthoudend materiaal moet worden afgevoerd.

17. Waar kunnen de bewoners terecht voor compensatie voor deze mogelijke onkosten?

 

Zie ook: 

Vragen SP aanleiding asbest Kanaleneiland

D66: Onderzoek naar asbest Kanaleneiland

Asbest-onderzoek Utrechtse woonwijk uitgebreid

Steeds meer hulp voor bewoners Kanaleneiland

Utrecht ontruimt door asbest

Spuitasbest blijkt een leugen te zijn

Asbest slachtoffers in tijdelijke woningen

SP: alle informatie asbest stanleylaan boven tafel

Vroeg of laat: asbestverwijdering

Asbest: maak openbaar wat je weet

Informatie brief Asbest affaire Kanaleneiland

Inbreng D66 inzake asbest in Kanaleneiland

Asbest slachtoffers geen gezondheidsonderzoek

Verantwoordelijken asbestdrama aanpakken

Asbest dossier kanaleneiland

Weer asbest gevonden kanaleneiland

Claims ingediend asbest schade

Asbest stanleylaan mogelijk voor 18 juli vrij

Weer asbest gevonden Marco Pololaan

Weer asbest gevonden in Kanaleneiland

Asbest Stanleylaan: verantwoordelijken als kippen zonder kop

Bewoners Kanaleneiland eisen geld asbestrampReactie: 

 

Naam: s.celik
Wij wonen ook op de stanleylaan precies tegen over het flat waar asbest gevonden is ik heb vier kinderen ze hebben buiten gespeeld ik heb ramen en de balkon deur open gezet omdat ik het niet wist. En ik hoor het pas vandaag rond 14 uur.. Ik vindt het niet normaal van Mitros dat ze ons niet gealarmeerd hebben.

Naam: D. Kaya
Mitros probeerde de rotzooi zelf te oplossen sinds donderdag toen de eerste bewoners uit huis moesten. En zaterdag waren ze begonnen met de asbest(schoonmaak) werkzaamheden op de stijgers. Tot 1 buurtbewoner dit zag! En dit gelijk gemeld had bij de mileu politie. Mitros kwam hier erachter en nam Zondag pas contact op met de gemeente. İk had nog gezien hoe de asbestbedrijf slippend met hun bussen wegreden toen ze te horen hadden gekregen dat de journalisten onderweg waren.  

 

 

 

 


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
2 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
3 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
4 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
5 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
5 jaar geleden via Ikvergelijk.nu