Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Vragen Over de balk in Vleuten

Datum: zaterdag 21 juli 2012

Bron: Actueel Nieuws

21 juli 2012 -

De herinrichting van de openbare ruimte rond het winkelcentrum aan de Hindersteinlaan in Vleuten is in volle gang. Ondanks de vele nog niet afgeronde werkzaamheden, waarbij ook zwaar materieel ingezet zal moeten worden, is de achterzijde van het winkelcentrum al voorzien van definitieve klinkerbestrating.

Vrachtwagens, die de winkels bevoorraden, maken gebruik van een laad- en loshaven aan de Paddenaar. De draai die ze bij het in- en uitrijden moeten maken is te krap en leidt ze onvermijdelijk over de in de bestrating aangebrachte boomspiegel en tegen de reeds aang  

In het trottoir aan de achterzijde zijn aansluitpunten aangebracht voor lantarenpalen. Twee daarvan bevinden zich midden op dat trottoir en vormen daarmee een barrière voor mensen met een beperking en kinderwagens, zeker als er straks ook nog fietsen gestald gaan worden.

De verwachting van omwonenden is dat er straks onvoldoende parkeerruimte zal zijn voor de bezoekers van het vernieuwde winkelcentrum. Nu al is er sprake van een tekort. Dit zal niet minder worden als de winkels aan de achterzijde gereed zijn. De aanwezige ruimte voor een aantal extra parkeerplaatsen wordt niet benut en door de nu gekozen inrichting wordt het onmogelijk om zonder extra kosten later alsnog plekken te realiseren.

Opvallend is verder het ontbreken van verlaagde stoepranden aan het uiteinde van het voetpad van en naar zorgcentrum Hinderstein en het feit dat bij dit voetpad de doorgang door de werkzaamheden is geblokkeerd, vlak voor aanvang van de bouwvakvakantie. Iets dat zich ook voordoet op de kruising Pastoor Ohllaan-Hindersteinlaan-Odenveltlaan. De werkzaamheden ter plekke liggen daarmee minimaal de eerstkomende 3 weken stil.

Op die kruising is te zien dat voor de nog uit te voeren werkzaamheden grondwateronttrekking zal gaan plaatsvinden. Vele van de ter plekke aanwezige panden zijn gefundeerd ‘op staal’, wat in vergelijkbare omstandigheden in Hoograven eerder al heeft geleid tot problemen door verzakking van de kleilaag waarop zulke panden zijn gefundeerd.

De SP is zeer onaangenaam verrast door deze zaken, die ongetwijfeld zullen leiden tot hoge extra kosten voor herstel van de schade en het wegnemen van onvolkomenheden in de inrichting van de openbare ruimte. De door de Vleutenaren ongewenste bezuinigingen op hun bibliotheek komen hiermee wel in een heel schraal daglicht te staan.

Deze observaties, gedaan op 19 juli 2012, leiden de SP tot de volgende vragen:

1. Waarom zijn aan de achterzijde van het winkelcentrum de definitieve klinkerbestrating en trottoirbanden al aangebracht, terwijl de werkzaamheden in de aanliggende grondstroken nog in volle gang zijn en het in- en uitrijden van zwaar materieel voor deze werkzaamheden de eerste tijd nog zal plaatsvinden?

2. Hoe wordt voorkomen dat bevoorradende vrachtwagens de aangebrachte trottoirbanden en boomspiegel op de hoek van de Paddenaar beschadigen en hoe kunnen zij de draai naar de laad- en loshaven maken zonder hinder en gevaar voor voetgangers en fietsers?

3. Waarom wordt het uiteinde van de voetgangersdoorgang vanaf zorgcentrum Hinderstein naar de Paddenaar niet voorzien van een verlaagde stoeprand, om de toegankelijkheid van het gebied voor mensen met een beperking te waarborgen?

4. Hoe kan het dat er straks lantarenpalen komen midden op het trottoir langs de winkels aan de achterzijde?

5. Hoe wordt voorkomen dat er straks een oplopend tekort aan parkeerruimte is aan de achterzijde van het winkelcentrum?

6. Hoe hoog is het bedrag dat nu is uitgetrokken voor de herinrichting van de openbare ruimte (rijweg, trottoirs, boomspiegels, groenstrook) aan de achterzijde van het winkelcentrum en de Paddenaar?

7. Welk bedrag schat het college dat er nodig is om later de schade te herstellen en onvolkomenheden te repareren?

8. Waarom zijn belangrijke verkeers- en voetgangerspassages geblokkeerd vlak voor aanvang van de bouwvakvakantie?

9. Hoe oordeelt hetcollege overdeter plekke gehanteerde volgorde en planning van de werkzaamheden en wat gaat het college doen om verdere missers hierin te voorkomen?

10. Welke maatregelen zijn er genomen om schade aan panden door grondwateronttrekking te voorkomen en hoe is geregeld dat bewoners/eigenaren van die panden eventueel schadeloos worden gesteld, zonder langdurige juridische procedures, zoals het geval was in een vergelijkbare situatie in Hoograven?

 

 

 


 

 


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
2 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
3 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
4 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
5 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
5 jaar geleden via Ikvergelijk.nu