Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Avondfrequentie stadsbus blijft gehandhaafd

Datum: zaterdag 9 juni 2012

Bron: Actueel Nieuws

9 juni 2012 -

Het eerste resultaat van de SP-campagne 1 voor OV is binnen. De stadsbussen blijven ’s avonds gewoon even vaak rijden als nu het geval is. Dat blijkt uit de aangepaste plannen van het Bestuur Regio Utrecht voor het busvervoer in de stad. Ook wordt er flink minder geschrapt in de ‘dienstregelingsuren’ voor vervoerder GVU.

 

Verder wordt (iets) meer rekening gehouden met de bereikbaarheid van de haltes bij zorginstellingen en wil het BRU taxibusjes inzetten op de plekken waar lijnen vervallen (Lunetten en Hoograven).

 

Eerste stap

SP-raadslidMichel Eggermont: “Dit is een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. Het is me inmiddels één groot raadsel wat het BRU op zijn hals haalt met deze hele operatie. Die taxibusjes rijden bovendien veel minder vaak, zijn ook niet gratis en er zal waarschijnlijk een hele aanbesteding voor moeten volgen. Dat geld kan je beter besteden aan het in stand houden van een aantal lijnen. Verder houden we onze grote zorgen over de gevolgen voor het personeel en blijft de tariefsverhoging van 5% gewoon staan.”

 

Keuze voor basisvoorzieningen

De aanpassingen betekenen buiten Utrecht helemaal geen verbetering. De SP ziet dan ook alle reden om de campagne voort te zetten. Eggermont: “Juist in deze tijd moet je kiezen om de basisvoorzieningen voor de mensen overeind te houden. Wat er nu ligt is knutselwerk en pleistertjes plakken. Gemeentes, Provincie en BRU kunnen samen die andere keuze maken, dat is een kwestie van politieke wil.”

 

Ook in de stad Utrecht is er nog werk aan de winkel. Het BRU houdt bijvoorbeeld vast aan het schrappen van lijn 14 door Lombok en lijn 6 naar Hoograven. De komende weken zal de SP daarom doorgaan met het ophalen van steun voor de petitie 1VoorOV.

 

Veel vragen

De aangepaste plannen laten ook vele andere vragen onbeantwoord. Zo wordt er niets gezegd over alle bijkomende kosten door het vervallen of nieuw inrichten van haltes, eventuele ontslagen, aanpassingen ICT. Ook hangen er geen prijskaartjes aan de beoogde uitbreidingen op een aantal lijnen en hangen de taxibusjes in Lombok nog in de lucht. Middels een open brief hebben de SP-raadsfracties van Utrecht, De Bilt en Zeist samen met de SP-statenfractie het BRU om verdere opheldering gevraagd.

 

Meer informatie:

Michel Eggermont     06-47984159

Zie ook:                 www.utrecht.sp.nl

 

Open brief en vragen aan het BRU

Dagelijks Bestuur BRU

Postbus 14107

3508 SE Utrecht

t.a.v. A. Wolfsen

 

 

                                                                                                                      4 juni 2012

 

Geachte heer Wolfsen,

 

Afgelopen week kwam het DB DRU naar buiten met de vastgestelde Uitgangspuntennotie voor het OV-uitvoeringsplan 2013, waarvoor onze dank.

 

Als woordvoerders openbaar vervoer van de SP in de regio en provincie Utrecht richten wij ons tot u met een aantal constateringen, wensen en vragen over deze notitie, met het vriendelijke verzoek om ons zo mogelijk binnen twee weken van een antwoord te voorzien.

 

Het was goed om te constateren dat de eerder voorgenomen frequentieverlaging van de avondritten in de stad Utrecht is teruggedraaid. De stad Utrecht is gebaat bij frequent en bereikbaar busvervoer, ook in de avonduren.

 

Aan het idee van een servicenetwerk met taxibusjes in een aantal woonbuurten merken we dat het BRU beseft dat de oorspronkelijke uitgangspunten niet voldeden. Dat is positief, maar wij denken dat de nu voorgestane invulling meer problemen oproept dan hij oplost.

 

In de bijlage bij het stuk van 25 mei wordt voor een aantal voorgenomen maatregelen een specificatie gegeven van de beoogde besparing, maar ook voor een aantal niet. Verder gaat de bijlage (hoofdstuk 1) niet in op de meerkosten van de uitbreidingsmaatregelen en zien wij niet terug welke andere kosten voortvloeien uit de maatregelen.

 

Bezwaar maken we tegen het wegvallen van lijn 6 op de Catharijnesingel. Met name voor de bewoners van het Bartholomeusgasthuis is dit een aderlating. 162 mensen uit die instelling, alsmede de directie, delen onze mening en hebben de petitie 1 voor OV getekend. We verzoeken u dan ook dit besluit te herzien. Datzelfde verzoek doen wij ten aanzien van lijn 14 door Lombok.

 

Zware twijfels hebben we bij het verplaatsen van de haltes Jan van Galenstraat naar de van Everdingenlaan, als oplossing voor de bewoners van Nieuw Bleyenburg. In plaats van een halte voor de deur, moeten zij nu eerst de zeer drukke Kardinaal de Jongweg oversteken. Voor velen een brug te ver. Enkele honderden mensen uit Nieuw Bleyenburg en omgeving ondersteunen de petitie en vragen u om deze maatregel te heroverwegen.

 

Voor Zeist en De Bilt betekenen de aangepaste plannen geen enkele verbetering. De versoberingen gaan daar gewoon door, zonder compensatie door middel van een onderliggend servicenet.

 

De generieke tariefsverhoging van 5 % vinden we buiten proportie. Hiermee ontstaat een verdere afwijking van de tarieven die gehanteerd worden door de Provincie, op haar deel van het lijnennet. Dat is ongewenst, want gaat ten koste van de betaalbaarheid van een belangrijke basisvoorziening voor veel mensen. De verhoging komt dan ook nog eens bovenop de prijsstijging als gevolg van de OV-chipkaart. Het is niet uit te leggen dat in een relatief klein verzorgingsgebied sterk uiteenlopende tarieven worden gehanteerd.

 

Tenslotte, maar niet in het minst gaat onze zorg uit naar de gevolgen voor het personeel in dienst bij de busvervoerder. Ook daarover hebben we enkele vragen.

 

We zien uit naar een spoedige reactie van het DB BRU.

 

Met vriendelijke groet,

 

Michel Eggermont                             Raadslid SP Utrecht

Pieter Wout Duquesnoy                      Raadslid SP Zeist

Etienne van Buren                              Raadslid SP De Bilt

Ad Meijer                                            Statenlid SP

 


Vragen naar aanleiding van de aangepaste Uitgangspuntennotitie

 

1. Wat betekenen de uitbreidingsmaatregelen, genoemd in hoofdstuk 1 van de bijlage, aan meerkosten infra, DRU’s, aanpassen en aanleggen haltes et cetera?

 

2. Hoe hoog zijn de kosten verbonden van het vervallen van haltes die recent zijn aangepast met perronverhogingen en elektronische informatieborden. Idem voor het inrichten van de nieuwe / te verleggen haltes? Hiermee bedoelen we ook de kosten voor ondergrondse infrastructuur, software et cetera.

 

3. Wat zijn de gevolgen van de vermindering van het aantal dienstregelingsuren voor het personeel van de vervoerder: leiden de maatregelen tot ontslagen, hoeveel?

 

4. Welke frictiekosten en voor welk bedrag zijn het gevolg van deze bezuinigingsoperatie op het OV (kosten ontslagen, opleiding et cetera)?

 

5. Hoe wordt het servicenetwerk ingericht:

- Wie gaat het vervoer doen?

- Is daar een aanbesteding voor nodig?

- Welk tijdspad zit daaraan?

- Wat bedragen de totale kosten voor invoering van dit  servicenetwerk, inclusief eventueel aanschaf aangepast materieel?

 

6. Welke bedragen reserveert het BRU voor een eventueel nog in te richten servicenetwerk in Lombok?

 

7. Heeft het DB BRU rekening gehouden met een afname van het aantal rezigers als gevolg van de tariefsverhoging van 5%? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat schat het DB DRU in dat de gevolgen zullen zijn voor de bezettingsgraad en exploitatie?

 

actueel, actueel nieuws, nieuws, Actueel Nieuws 030, dagelijks nieuws, nieuws actueel,

Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
1 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
2 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
2 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
3 jaar geleden via Ikvergelijk.nu
De feiten over de criminaliteit bij de politie
ANN - Als we de DS de Sentor moeten geloven, dan heeft de gemeente Deventer een stap gezet om te..
3 jaar geleden via Actueel Nieuws