Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Utrecht stelt efficiënter lijnennet in aangepaste vorm vast

Datum: donderdag 31 mei 2012

Bron: Actueel Nieuws

31 mei 2012 -

Het buslijnennet in de regio en de stad Utrecht verandert vanaf december. Dat staat in de uitgangspuntennotitie voor het openbaar vervoer voor 2013. De jaarlijkse aanpassingen zijn groter dan normaal, vooral vanwege de rijksbezuinigingen op het openbaar vervoer. Ook de werkzaamheden rond Utrecht CS spelen een rol. De voorstellen zijn de afgelopen maanden eerst voorgelegd aan de betrokken gemeenten. Op basis van reacties en suggesties is het plan op een flink aantal punten aangepast. Zo blijven in de avonduren de bussen even vaak rijden. Ook worden in de stad Utrecht taxibussen ingezet op verschillende plaatsen waar een normale buslijn niet kon worden gehandhaafd. Vervoerbedrijf GVU/Connexxion maakt nu een dienstregeling op basis van deze uitgangspunten.

 

Rijksbezuinigingen vragen nieuwe keuzes voor het lijnennet

Bestuur Regio Utrecht, de negen samenwerkende gemeenten die de openbaar-vervoerautoriteit in de regio vormen, bekijkt ieder jaar het lijnennet en de dienstregeling en past het zo nodig aan. Vooral de bezuinigingen die het Rijk aan de regio heeft opgelegd, maakten nieuwe keuzes voor het lijnennet voor 2013 noodzakelijk. De samenwerkende gemeenten krijgen van het Rijk minder geld voor het openbaar vervoer, terwijl er in de komende jaren juist méér mensen van het openbaar vervoer gebruik zullen maken. Dat betekent dat er moet worden gekozen voor een meer efficiënte dienstregeling en lijnennet. De regiogemeenten volgen daarbij de eerder vastgestelde visie op het openbaar vervoer. Dat betekent: vooral de lijnen versterken waar veel reizigers van gebruik maken, in plaats van veel meer buslijnen met af en toe een bus. Daardoor wordt de loopafstand naar de halte gemiddeld wat groter, maar bij de halte kan dan vaker een bus komen die ook vlotter zal doorrijden. Waar de loopafstand te groot zou worden, zijn aanvullende maatregelen bedacht. In de zomer werkt GVU/Connexxion de uitgangspunten uit tot een concrete dienstregeling.

 

Tarieven stijgen naar verwachting met 5%

Al eerder had de stadsregio besloten dat de bus- en tramtarieven in 2013 met gemiddeld 5% moeten worden verhoogd, als onderdeel van de noodzakelijke bezuinigingen. In september wordt besloten hoe dat in de praktijk wordt ingevuld. Daartoe is namelijk nog afstemming nodig tussen GVU/Connexxion, de provincie Utrecht en BRU.

 

Consultatie leidt tot flinke aanpassingen

De voorstellen voor het openbaar vervoer zijn eerst besproken met de gemeenten van de regio Utrecht, met de provincie Utrecht en met reizigersorganisaties. Daarnaast hebben diverse bewoners en wijkorganisaties en andere belanghebbenden gereageerd. De rijksbezuinigingen en de daaruit volgende veranderingen in het openbaar vervoer in de regio leidden daarbij regelmatig tot stevige discussies. De reacties hebben geleid tot een aantal andere keuzes en flinke aanpassingen.

 

Hier volgen de belangrijkste aanpassingen.

De voorgestelde frequentieverlaging gedurende de avonduren blijkt nu niet noodzakelijk; de avondfrequenties blijven gehandhaafd.

St. Antoniusziekenhuis Leidsche Rijn Centrum en het nieuwe station Leidsche Rijn Centrum worden beter bediend door lijn 19/39.

Voor Utrecht-noord(oost) zijn de lijnen en de halteligging geoptimaliseerd, maar wel verdwijnt lijn 8 uit Wittevrouwen.

Voor Utrecht-west (omgeving Lombok) bezien BRU en gemeente Utrecht een aanvullende OV-ontsluiting uit (inzet taxibus), omdat lijn 5 wordt gewijzigd en lijn 14 vervalt.

Utrecht-zuid (een deel van Hoograven en - op zaterdag als lijn 10 niet rijdt - in een deel van Lunetten) krijgt een aanvullende taxibus omdat lijn 6 en een deel van lijn 1 vervalt. Hierdoor komen hier geen halten te vervallen.

Voor Utrecht-oost (omgeving rondom Wilhelminapark/Oudwijk) is de voorkeursvariant 1 gekozen: de gemeente Utrecht gaat een keervoorziening voor de nieuwe gecombineerde lijn 3+4 in de omgeving van de halten Prinsesselaan-Biltstraat ontwerpen in plaats van nabij het Rosarium.

Voor Zeist-Kerckebosch en Diaconessenziekenhuis Zeist blijft dezelfde frequentie als van de bestaande lijn 74 gehandhaafd.

Op het traject Utrecht Centraal-Venuslaan/Rubenslaan (Diaconessenziekenhuis) krijgt lijn 41 in de daluren en in de weekeinden een kwartierdienst, zodat voldoende capaciteit wordt geboden op dit traject als lijn 12 op die tijden niet meer rijdt.

Lijn 43 blijft buiten de spitsuren gehandhaafd als doorgaande buslijn Utrecht - Bunnik - Odijk -Station Driebergen-Zeist, maar als aanvullende rit op lijn 41. In de spitsuren wordt wel aangetakt in Bunnik, doorgaande reizigers in de spits moeten daar overstappen op de trein of op de (spits)bussen tussen Utrecht en Wijk bij   Duurstede;

Binnen Vianen wijzigt de route van de lijnen 63, 65 en 74 overdag, maar tussen Vianen Lekbrug en Nieuwegein-Stadscentrum blijft de huidige frequentie van lijn 74 gehandhaafd. 

actueel, actueel nieuws, nieuws, Actueel Nieuws 030, dagelijks nieuws, nieuws actueel,

Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
2 maanden geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
1 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
1 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
1 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
1 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
2 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
2 jaar geleden via Ikvergelijk.nu
De feiten over de criminaliteit bij de politie
ANN - Als we de DS de Sentor moeten geloven, dan heeft de gemeente Deventer een stap gezet om te..
2 jaar geleden via Actueel Nieuws