Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Versterkt Engels: Instromen bij TTO

Datum: vrijdag 30 maart 2012

Bron: Actueel Nieuws

30 maart 2012 -

Sinds het Engels in het basisonderwijs (EIBO) in 1986 een verplicht vak werd voor groep 7 en 8 is er veel veranderd binnen het talenonderwijs. Tegenwoordig zijn er veel scholen, de zogenaamde vvto (vroeg vreemde talenonderwijs) scholen, die al met het vak Engels beginnen vanaf de kleuterklas. Hierdoor groeit de taalvaardigheid van leerlingen die instromen in het V.O. De brugklassen hebben steeds vaker te maken met een heterogene instroom (voor het taalniveau) van leerlingen , waardoor er twee, soms drie taalniveaus in de klas te onderscheiden zijn.

Leerlingen die geen taallessen hebben gevolgd
Leerlingen die op de basisschool vroeg vreemde talenonderwijs gevolgd hebben (soms vanaf groep 1)
Leerlingen met tweetalige taalachtergrond (dikwijls vanuit de thuissituatie) 

In het voortgezet onderwijs begint deze heterogene groep leerlingen voor de betreffende taal meestal weer op een nul niveau.

De Talenacademie Nederland is in samenwerking met het Europees Platform , een verkenning gestart om te weten of er voor de leerlingen die de vvto-basisscholen verlaten, in het voortgezet onderwijs een goed aansluitend vervolgonderwijs wordt gegeven.

Sinds 2009 monitort de Talenacademie Nederland het Buzzy Bee netwerk naar aanleiding van de zoektocht naar good practice voor de doorlopende leerlijn po-vo. Het Buzzy Bee netwerk brengt scholen voor primair onderwijs in de regio Midden Nederland, die zich actief bezighouden met Vroeg vreemde talenonderwijs (Vvto) en specifiek gericht zijn op Vroeg Engels, samen. Daarnaast houdt het netwerk zich in samenwerking met het instituut Theo Thyssen en de Early Bird organisatie en Centrum Archimedus van de Hogeschool Utrecht actief bezig met een doorlopende leerlijn voor Engels.

Een van deze basisscholen die deelneemt aan de doorlopende leerlijn voor Engels is OBS De Krullevaar, mede initiatiefnemer van het vvto (vroeg vreemde talen onderwijs) netwerk Buzzy Bee. Binnen deze school maken de kinderen vanaf groep 1 kennis met de Engelse taal. Deze leerlingen, en de leerlingen van de verschillende vvto scholen binnen het netwerk stromen op het Anna van Rijn college in de tto stroom Engels. Hierdoor wordt het niveau Engels van deze leerlingen op peil gehouden en verbeterd.

Sinds 2011 is deze school ook bezig met een pilot voor de tto stroom voor het vmbo. Hier stromen de leerlingen binnen in de vier niveaus van het vmbo. De leerlingen die goed zijn in Engels worden uit de les gehaald. Hierdoor kan het niveau van de gevorderde leerlingen op peil gehouden worden maar kan tegelijkertijd ook het niveau van de andere leerlingen verbeterd worden.

Verder is men binnen het Buzzy Bee netwerk van plan om in 2011-2012 te starten met differentiatie doormiddel van het meten van het niveau Engels van de leerling door een Anglia toets. In dit systeem zitten een reeks van niveaus die van basisschool tot en met voortgezet onderwijs en het aansluitend onderwijs (MBO, HBO, WO) gebruikt kunnen worden. Veel scholen maken gebruik van Anglia, zeker in het primair onderwijs, maar ook in het VO. Deze manier van toetsing wordt als zinvolle ondersteuning gezien voor de doorlopende leerlijn Engels.

Versterkt Engels
Differentiatie
Doorlopende leerlijn
Tto onderwijs Engels

actueel, actueel nieuws, nieuws, Actueel Nieuws 030, dagelijks nieuws, nieuws actueel,

Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
4 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
5 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
6 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
7 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
7 jaar geleden via Ikvergelijk.nu