Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Subsidieregeling voor energiebesparing

Datum: donderdag 20 december 2012

Bron: Actueel Nieuws

20 december 2012 -

particuliere woningbezitters krijgen maximaal EUR 500,- subsidie 

Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben besloten subsidie beschikbaar te stellen voor burgerparticipatie in lokale projecten voor hernieuwbare energie. Daarnaast hebben ze besloten de succesvolle isolatieregeling voor woningen voort te zetten tot 2015. De regelingen maken deel uit van 
een breder pakket aan maatregelen gericht op energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. De subsidieregeling treedt op 1 januari 2013 in werking. 

Maximaal EUR 500,- voor energiebesparende maatregelen 
In de subsidieregeling voor energiebesparing kunnen particuliere woningbezitters subsidie krijgen voor de isolatie van de begane grondvloer, gevel en dak van maximaal 500 euro per woning. De regeling is uitgebreid met glasisolatie (HR++ of beter). Alleen woningen gebouwd voor 1980 komen voor 
een bijdrage in aanmerking. Nieuw is dat ook woningen met een WOZ-waarde van meer dan EUR 350.000,- in aanmerking komen voor subsidie. De ervaring leert dat huiseigenaren eerder een subsidie aanvragen en dus tot isolatie van hun woning overgaan als gezamenlijk, met meer eigenaren, gelijktijdig 
een subsidie wordt aangevraagd. 

Gemeenten gesteund door Provincie 
Om de burgerparticipatie te stimuleren, krijgen gemeenten de mogelijkheid om voor dergelijke aanvragen voor tenminste zes woningen in straat, buurt of appartementsgebouw de bijdrage te verhogen tot EUR 750,- per woning. Eigenaren-bewoners die een subsidie willen aanvragen, moeten dat doen bij 
hun gemeente. De Provincie verstrekt hiervoor subsidie aan gemeenten die de regeling voor subsidieaanvragen uitvoert. 

Nieuw in subsidieregeling: subsidie voor meer initiatieven 
Nieuw in de subsidieregeling voor hernieuwbare energie is dat ook businesscases, burgerparticipatie en gemeentelijke masterplannen voor Koude- en Warmteopslag voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie voor burgerparticipatie in lokale hernieuwbare energieprojecten is bedoeld om financiele 
deelname door burgers in hernieuwbare energieprojecten te stimuleren. Het aantal initiatieven waarbij burgers, bedrijven en/of overheden de handen ineen slaan om zelf op grotere schaal zonne-energie, bio-energie of windenergie te realiseren neemt snel toe. Steeds vaker wordt hiervoor een 
lokaal energiebedrijf opgericht waarbij deelnemers de eigen energie kunnen inkopen. Van de opbrengsten worden nieuwe projecten gerealiseerd. 

Voordeel nieuwe initiatieven 

Het positieve van bovengenoemde ontwikkeling is dat geld dat normaal via de energierekening de regio uitstroomt hiermee in de regio opnieuw wordt geinvesteerd in lokale energieprojecten. Dat is niet alleen goed voor de energierekening van de deelnemers, maar ook voor de werkgelegenheid. Het 
draagt bij aan een onafhankelijke en betrouwbare energievoorziening, aan het draagvlak voor hernieuwbare energieprojecten en de sociale cohesie in dorpen en wijken. De subsidie wordt verstrekt aan lokale energiebedrijven als tenminste 100 burgers gezamenlijk tenminste 25% van de projectkosten 
dragen. 

De subsidieregeling wordt opengesteld per 1 januari 2013. Dan zijn ook de aanvraagformulieren beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.gelderland.nl/energie.


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
2 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
3 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
4 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
5 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
5 jaar geleden via Ikvergelijk.nu