Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Inbreng D66 inzake asbest in Kanaleneiland

Datum: donderdag 2 augustus 2012

Bron: Actueel Nieuws

2 augustus 2012 -

D66 werkt graag mee aan deze informatiebijeenkomst. We vinden het belangrijk en nuttig, maar zien ons wel genoodzaakt om de volgende kanttekeningen te plaatsen. Wanneer we in deze vergadering opdrachten aan het college van B en W geven, of kaders voor het onderzoek, dan is dat eigenlijk een taak van de gemeenteraad en niet van een clubje raadsleden.

Het betekent eveneens, dat het college opdrachten en kaders naast zich neer zou kunnen leggen. Wij gaan ervan uit dat het College dat niet doet -tenzij dat hier duidelijk uitgesproken wordt- en het lijkt ons ook bijzonder onverstandig om niet te doen wat de aanwezige raadsleden vragen, maar het is wel goed om ons ervan bewust te zijn. Het lijkt ons dan ook wijs om eventuele besluiten die hier genomen worden, tijdens de eerstvolgende raadsvergadering bijvoorbeeld door middel van een actuele motie te bekrachtigen.

De vragen die D66 aanvullend op de vragen van SP en GroenLinks heeft, hebben vooral betrekking op het onderzoek en de rapportage die de raad is toegezegd. D66 wil voorkomen dat we achteraf geconfronteerd worden met een onderzoek en een rapportage die de gemeenteraad onvoldoende in staat zouden stellen haar rol te vervullen.

D66 is het eens met de zaken die volgens de brief van 1 augustus van de burgemeester in het onderzoek aan de orde komen, maar het is wat D66 betreft niet voldoende.

De vragen:

  1. D66 wil graag een heel helder inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden: Wat valt onder Mitros en wat onder de gemeente? Echter: dit mag voor de bewoners niet leiden tot een juridische lijdensweg. Als er nu schade door de bewoners wordt geleden, of in de nabije toekomst, of als er in de verre toekomst toch iemand onverhoopt ziek zou worden, moet nu duidelijk zijn hoe verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden verdeeld zijn. Neemt het College dit op in de rapportage?
  2. Met de voorgaande vraag in gedachten: Hoe wordt de inbreng van bewoners gewaarborgd? Ook hier moet wat D66 betreft participatie plaatsvinden. Juist hier! Het vertrouwen van bewoners in gemeente en Mitros is onvoldoende. Of dat terecht of onterecht is, is nu niet de vraag. Het is een feit. Dat vertrouwen moet op de een of andere manier hersteld worden en dat kan alleen door bewoners invloed te geven. Maar het gaat hier niet om het inrichten van een parkje, het gaat hier om complexe, juridische materie. Er zou iemand moeten zijn die door de bewoners vertrouwd wordt en die hun belangen behartigt, ook bij het vaststellen van de onderzoeksvragen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bewoners invloed krijgen op een document dat zo belangrijk is?
  3. Er moet zo goed en zo kwaad als het kan een analyse gemaakt worden van de risico's die de bewoners gelopen hebben. We lezen dat die risico’s mee lijken te vallen en dat is natuurlijk mooi, maar de informatie van Mitros lijkt ons te onduidelijk om dat vast te kunnen stellen. Kijk alleen maar naar de verwarring over de bron van de besmetting. We willen geen paniek om niks, we willen wel graag feiten.
  4. Alle documenten met betrekking tot deze zaak, maar dan ook echt alle documenten, die de gemeente tot haar beschikking heeft, dienen in de rapportage te worden opgenomen. Wij vragen van Mitros om dat ook te doen, maar we kunnen niet meer doen dan dat verzoek. Aan het college is het wat ons betreft gewoon een opdracht. Kan het college dit toezeggen?
  5. Wie is die 'onafhankelijke commissie die het onderzoek aanstuurt' waarover de burgemeester in de brief van 1 augustus spreekt? Kan de raad inzicht krijgen in de opdracht die die commissie gekregen heeft? De onderzoeksvragen die de commissie uiteindelijk formuleert en de wijze waarop participatie heeft plaatsgevonden vernemen wij dan graag.
  6. Wanneer kan het onderzoek ongeveer afgerond zijn? De vorige keer hebben we in deze samenstelling besproken dat het allemaal in één keer moet. Dat heeft enerzijds ook de voorkeur van D66, maar als dat betekent dat het allemaal vreselijk lang gaat duren, lijkt ons dat niet verstandig. Daarom wil D66 nu graag een inschatting horen van het College.
  7. D66 wil dat in de rapportage de samenwerking tussen gemeente en de calamiteitenzender RTV Utrecht belicht wordt. Wij horen daar niet uitsluitend enthousiaste verhalen over en bij een volgende calamiteit moet dat, gezien het belang van een calamiteitenzender, zeker op orde zijn.
  8. Wij zien ook graag een verslag van de gang van zaken tijdens de evacuatie. Is Utrecht daar voldoende op voorbereid?

Zie ook: 

Vragen SP aanleiding asbest Kanaleneiland

D66: Onderzoek naar asbest Kanaleneiland

Asbest-onderzoek Utrechtse woonwijk uitgebreid

Steeds meer hulp voor bewoners Kanaleneiland

Utrecht ontruimt door asbest

Spuitasbest blijkt een leugen te zijn

Asbest slachtoffers in tijdelijke woningen

SP: alle informatie asbest stanleylaan boven tafel

Vroeg of laat: asbestverwijdering

Asbest: maak openbaar wat je weet

Informatie brief Asbest affaire Kanaleneiland

Inbreng D66 inzake asbest in Kanaleneiland

Asbest slachtoffers geen gezondheidsonderzoek

Verantwoordelijken asbestdrama aanpakken

Asbest dossier kanaleneiland

Weer asbest gevonden kanaleneiland

Claims ingediend asbest schade

Asbest stanleylaan mogelijk voor 18 juli vrij

Weer asbest gevonden Marco Pololaan

Weer asbest gevonden in Kanaleneiland

Asbest Stanleylaan: verantwoordelijken als kippen zonder kop

Bewoners Kanaleneiland eisen geld asbestramp


Week van Zorg en Welzijn 2017 groots van start
Maarten van der Weijden bezoekt zorginstellingen per helikopter Maandag 13 maart start de Week..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Vos na zwaar bevochte races Goud tijdens het test event in PyeongChang Korea
’Ik heb vandaag hard geknokt.’ Over precies 365 dagen vinden de Paralympische spelen..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Clifford Chance adviseert The British School of Amsterdam rond campus
The British School of Amsterdam (www.britams.nl) heeft een koopovereenkomst met de Gemeente..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Porselein met karakter Geheimen op Chinees porselein ontrafeld
25 maart - 22 oktober 2017 Sierlijke penseelstreken die tot de verbeelding spreken: Chinese..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Lotte Leufkens uitgeroepen tot Student-ondernemer van het Jaar
Tijdens het drukbezochte StartUpFest van de Global Student Entrepeneur Award in The Loft in de..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Digitale zorgen voor senioren ondanks inhaalslag
Steeds meer senioren maken gebruik van het internet. Zij zijn actief op Facebook, regelen hun..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Squla start samenwerking met UNICEF tegen ondervoeding
Leerplatform Squla organiseert in de week van 13 maart de 6de editie van de Leuk Leren Week, samen..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Comfort Plus baden van Sphinx, badplezier voor jong en oud
Met de baden ‘Comfort Plus’ en ‘Comfort Plus Family’ biedt Sphinx baden..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
No Surrender voor de zoveelste keer negatief in de media
ANN - Ik kan me voorstellen als er jarenlang negatieve artikelen gepubliceerd worden over de MC..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Vatfree.com lanceert eerste mobiele Tax Free Shopping app
Vandaag lanceert vatfree.com Europa's eerste mobiele taxfree shopping app tijdens het Mobile World..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws